Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska

Aktualności

Harmonogram badań przesiewowych nauczycieli
(11.01.2021)

APobierz: Harmonogram badań przesiewowych nauczycieli PDF

 
Szczepionka zmniejsza ryzyko zachorowania na COVID-19
(01.11.2021)
 
Informacja - decyzje lub zaświadczenia o odbywanej izolacji domowej oraz kwarantannie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu nie wydaje decyzji lub zaświadczeń o odbywanej izolacji domowej oraz kwarantannie.

Informacje o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym.

Ważne informacje o świadczeniach ZUS dla osób będących w izolacji lub kwarantannie.

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie dostarczają decyzji lub zaświadczeń Państwowej Inspekcji Sanitarnej do ZUS lub pracodawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozyskuje takie dane samodzielnie z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani kwarantannie domowej z tytułu wspólnego zamieszkiwania z osobą zakażoną COVID-19. W tym wypadku ubezpieczony wypełnia oświadczenie znajdujące się na stronie:

www.zus.pl

Pracownicy powinni pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę można przekazać telefonicznie lub mailowo.

 
Całodobowa infolinia

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 
Informacja związana z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2m
(24.11.2020)

Informujemy, że począwszy od dnia 24.11.2020 r. wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne zaprzestają publikowania na swoich stronach internetowych jakichkolwiek danych dotyczących raportowania związanego z SARS-CoV-2. Dane te będą upubliczniane w sposób scentralizowany.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce znajduje sie na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

 
Informacja
(22.05.2020)

W związku z problemami sygnalizowanymi przez środowisko inwestorskie branży budowlanej, dotyczącymi zawieszania biegów terminów na tzw. milczące załatwienie spraw, na podstawie art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, że na terenie powiatu zawierciańskiego w miarę możliwości, realizuje zadania wynikające z art. 56 ustawy Prawo budowlane.

Więcej ...
 
Informacja dotycząca przyjmowania do badań testów na skutecznosć procesu sterylizacji.
(18.05.2020)

Oddział Laboratoryjny wznawia z dniem 18.05.2020r. przyjmowanie do badań testów na skuteczność procesu sterylizacji. Testy będą przyjmowane od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 13.00 PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM.

Zgodnie z obowiązującym cennikiem na usługi wykonywane przez PSSE wprowadzonym zarządzeniem wewnętrznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu nr 2/19 z dnia 4 stycznia 2019 roku.

Koszt badania testów na skuteczność procesu sterylizacji wynosi 45,33 zł.

Wpłaty za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek PSSE w Zawierciu zaznaczając w tytule wpłaty:

''za badanie na skuteczność sterylizacji, (NAZWA WPŁĄCAJĄCEGO - PEŁNA NAZWA FIRMY DOKONUJĄCEJ WPŁATY)''.

Wraz z dostarczonymi testami należy przedstawić dowód wpłaty.

Nr rachunku do wpłat za wykonane badania:>

78 1010 1212 0055 2622 3100 0000

Nazwa odbiorcy: Pow.Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu

 
Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS
(15.05.2020)

Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

 
Koronawirus - pytania i odpowiedzi
(15.05.2020)

W przypadku pytań dotyczących koronawirusa zachęcamy do odwiedzenia strony, na której zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 
Informacje dotyczące badań laboratoryjnych próbek kału
(12.05.2020)

Oddział Laboratoryjny wznawia z dniem 13.05.2020 r. przyjmowanie próbek kału do badań na nosicielstwo w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Z uwagi na szczególną sytuację związaną z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w celu zachowania bezpieczeństwa, badania laboratoryjne będą realizowane WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

Wszelkich informacji związanych z wykonywaniem badań można uzyskać pod nr tel.: 32 67 212 10. 32 67 234 91 - WEWN. 120, 119

Próbki kału do badań przyjmowane są w ''Punkcie przyjmowania próbek kału'' mieszczącym się w Zawierciu, ul. 11 Listopada 15 - PARTER - z boku budynku

W ''Punkcie przyjmowania próbek kału'' osoba badana otrzymuje probówki z podłożem transportowym oraz sterylne pojemniczki na kał, druk zlecenia na badania laboratoryjne, przegląd zlecenia oraz informację dotycząca pobierania i transportowania próbek kału. Wydawanie probówek oraz druków odbywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 10.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Druki można pobrać również ze strony internetowej pod adresem:

http://pssezawiercie.pl/index.php?menu=dokumenty

Koszt trzykrotnego badania kału wynosi 99,00 zł.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi dokonują wpłaty za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek PSSE w Zawierciu zaznaczając w tytule wpłaty:

''za badanie kału na nosicielstwo''. Wraz z dostarczonymi próbkami należy przedstawić dowód wpłaty.

Kontrahenci, z którymi zawarto umowy na wykonywanie badań kału na nosicielstwo dokonują przelewu na rachunek bankowy PSSE w Zawierciu w terminie określonym na rachunku po realizacji zlecenia i otrzymaniu rachunku, umieszczając w tytule zapłaty numer otrzymanego rachunku.

Nr rachunku do wpłat za wykonane badania: 78 1010 1212 0055 2622 3100 0000

Nazwa odbiorcy: Pow.Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu

Próbki kału przyjmowane są od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 10.00

Próbki kału należy każdorazowo pobrać do probówki z podłożem transportowym lub sterylnego pojemniczka na kał i dostarczyć do laboratorium.

Czas oczekiwania na sprawozdanie z badań wynosi do 7 dni roboczych od dostarczenia trzeciej próbki.

Sposób przekazania sprawozdań z badań ustala się indywidualnie z Klientem/badanym podczas przyjęcia próbek do Oddziału Laboratoryjnego.

 
Ważna informacja
(20.03.2020)

Każda osoba będąca w kwarantannie lub potrzebująca pomocy w celu zapewnienia niezbędnych świadczeń oraz wsparcia w tym trudnym okresie, zgodnie ze stanowiskiem Pana Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, może zwrócić się w tej sprawie do właściwego według miejsca zamieszkania/pobytu MOPS/GOPS.

Więcej ...
 
...

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.