Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska

Aktualności

Harmonogram badań przesiewowych nauczycieli
(11.01.2021)

APobierz: Harmonogram badań przesiewowych nauczycieli PDF

 
Szczepionka zmniejsza ryzyko zachorowania na COVID-19
(01.11.2021)
 
Informacja - decyzje lub zaświadczenia o odbywanej izolacji domowej oraz kwarantannie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu nie wydaje decyzji lub zaświadczeń o odbywanej izolacji domowej oraz kwarantannie.

Informacje o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym.

Ważne informacje o świadczeniach ZUS dla osób będących w izolacji lub kwarantannie.

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie dostarczają decyzji lub zaświadczeń Państwowej Inspekcji Sanitarnej do ZUS lub pracodawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozyskuje takie dane samodzielnie z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani kwarantannie domowej z tytułu wspólnego zamieszkiwania z osobą zakażoną COVID-19. W tym wypadku ubezpieczony wypełnia oświadczenie znajdujące się na stronie:

www.zus.pl

Pracownicy powinni pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę można przekazać telefonicznie lub mailowo.

 
Całodobowa infolinia

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 
Informacja związana z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2m
(24.11.2020)

Informujemy, że począwszy od dnia 24.11.2020 r. wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne zaprzestają publikowania na swoich stronach internetowych jakichkolwiek danych dotyczących raportowania związanego z SARS-CoV-2. Dane te będą upubliczniane w sposób scentralizowany.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce znajduje sie na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

 
Informacja
(22.05.2020)

W związku z problemami sygnalizowanymi przez środowisko inwestorskie branży budowlanej, dotyczącymi zawieszania biegów terminów na tzw. milczące załatwienie spraw, na podstawie art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, że na terenie powiatu zawierciańskiego w miarę możliwości, realizuje zadania wynikające z art. 56 ustawy Prawo budowlane.

Więcej ...
 
Informacja dotycząca przyjmowania do badań testów na skutecznosć procesu sterylizacji.
(18.05.2020)

Oddział Laboratoryjny wznawia z dniem 18.05.2020r. przyjmowanie do badań testów na skuteczność procesu sterylizacji. Testy będą przyjmowane od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 13.00 PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM.

Zgodnie z obowiązującym cennikiem na usługi wykonywane przez PSSE wprowadzonym zarządzeniem wewnętrznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu nr 2/19 z dnia 4 stycznia 2019 roku.

Koszt badania testów na skuteczność procesu sterylizacji wynosi 45,33 zł.

Wpłaty za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek PSSE w Zawierciu zaznaczając w tytule wpłaty:

''za badanie na skuteczność sterylizacji, (NAZWA WPŁĄCAJĄCEGO - PEŁNA NAZWA FIRMY DOKONUJĄCEJ WPŁATY)''.

Wraz z dostarczonymi testami należy przedstawić dowód wpłaty.

Nr rachunku do wpłat za wykonane badania:>

78 1010 1212 0055 2622 3100 0000

Nazwa odbiorcy: Pow.Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu

 
Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS
(15.05.2020)

Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

 
Koronawirus - pytania i odpowiedzi
(15.05.2020)

W przypadku pytań dotyczących koronawirusa zachęcamy do odwiedzenia strony, na której zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 
Informacje dotyczące badań laboratoryjnych próbek kału
(12.05.2020)

Oddział Laboratoryjny wznawia z dniem 13.05.2020 r. przyjmowanie próbek kału do badań na nosicielstwo w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Z uwagi na szczególną sytuację związaną z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w celu zachowania bezpieczeństwa, badania laboratoryjne będą realizowane WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

Wszelkich informacji związanych z wykonywaniem badań można uzyskać pod nr tel.: 32 67 212 10. 32 67 234 91 - WEWN. 120, 119

Próbki kału do badań przyjmowane są w ''Punkcie przyjmowania próbek kału'' mieszczącym się w Zawierciu, ul. 11 Listopada 15 - PARTER - z boku budynku

W ''Punkcie przyjmowania próbek kału'' osoba badana otrzymuje probówki z podłożem transportowym oraz sterylne pojemniczki na kał, druk zlecenia na badania laboratoryjne, przegląd zlecenia oraz informację dotycząca pobierania i transportowania próbek kału. Wydawanie probówek oraz druków odbywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 10.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Druki można pobrać również ze strony internetowej pod adresem:

http://pssezawiercie.pl/index.php?menu=dokumenty

Koszt trzykrotnego badania kału wynosi 99,00 zł.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi dokonują wpłaty za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek PSSE w Zawierciu zaznaczając w tytule wpłaty:

''za badanie kału na nosicielstwo''. Wraz z dostarczonymi próbkami należy przedstawić dowód wpłaty.

Kontrahenci, z którymi zawarto umowy na wykonywanie badań kału na nosicielstwo dokonują przelewu na rachunek bankowy PSSE w Zawierciu w terminie określonym na rachunku po realizacji zlecenia i otrzymaniu rachunku, umieszczając w tytule zapłaty numer otrzymanego rachunku.

Nr rachunku do wpłat za wykonane badania: 78 1010 1212 0055 2622 3100 0000

Nazwa odbiorcy: Pow.Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu

Próbki kału przyjmowane są od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 10.00

Próbki kału należy każdorazowo pobrać do probówki z podłożem transportowym lub sterylnego pojemniczka na kał i dostarczyć do laboratorium.

Czas oczekiwania na sprawozdanie z badań wynosi do 7 dni roboczych od dostarczenia trzeciej próbki.

Sposób przekazania sprawozdań z badań ustala się indywidualnie z Klientem/badanym podczas przyjęcia próbek do Oddziału Laboratoryjnego.

 
Ważna informacja
(20.03.2020)

Każda osoba będąca w kwarantannie lub potrzebująca pomocy w celu zapewnienia niezbędnych świadczeń oraz wsparcia w tym trudnym okresie, zgodnie ze stanowiskiem Pana Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, może zwrócić się w tej sprawie do właściwego według miejsca zamieszkania/pobytu MOPS/GOPS.

Więcej ...
 
Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (dla podróżujących)
(Aktualizacja - 24.03.2020)

Komunikat (nr 57) Warszawa, 26 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC)

Więcej ...
 
Informacje i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla instytucji.

Bieżące informacje i pytania odnośnie koronawirusa znajdują się w serwisie rządowym:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wszystkie publikowane na tej stronie materiały to oficjalne komunikaty, informacje, porady potwierdzone między innymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/466 z dnia 30 marca 2020 r.

Poniżej linki do wybranych materiałów i komunikatów publikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Więcej ...
 
Informacje i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób prywatnych..

Bieżące informacje i pytania odnośnie koronawirusa znajdują się w serwisie rządowym:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wszystkie publikowane na tej stronie materiały to oficjalne komunikaty, informacje, porady potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność - zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)

Poniżej linki do wybranych materiałów i komunikatów publikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Więcej ...
 
 
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Apel do dzieci i młodzieży o pozostanie w domach
(20.03.2020)

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W GRARANTANNIE

Niestety - to będzie inny niż zwykle pierwszy dzień wiosny.

PAMIĘTAJCIE ZOSTAŃCIE W DOMACH !!

Wraz z Ministerstwem Cyfryzacji obejmujemy Was... GRARANTANNĄ!

Zobacz więcej i przekonaj się na czym polega GRARANTANNA

Więcej ...
 
Informacja dot. mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej

Biorąc pod uwagę możliwości przenoszenia się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, poprzez systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiektach użyteczności publicznej NIZP-PZH sugeruje stosowanie następujących działań:

1. Najczęstszą i stosunkowo prostą do realizacji metodą ograniczenia możliwości zakażeń wirusowych wewnątrz pomieszczeń zaopatrzonych w system wentylacyjno - klimatyzacyjny jest metoda ''rozcieńczania'' mikrobiologicznych zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz pomieszczeń poprzez utrzymanie dość rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymian powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Dodatkowo istotne jest aby powietrze zużyte wywiewane z pomieszczeń było, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz budynku, a do pomieszczeń nawiewane było głównie odpowiednio uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z sytemu cyrkulacji. Stwierdzono, że osoby przebywające w budynkach, w których nie stosowano cyrkulacji powietrza były w znaczący sposób mniej podatne na zakażenia związane z respirabilną drogą infekcji, w tym infekcji wirusa grypy. Dodatkowo, powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości. Dodatkowo rozważyć należy wdrożenie działań pomocniczych, mających na celu usuwanie czynników biologicznych poprzez montaż wewnątrz instalacji filtrów elektrostatycznych, lamp UV lub generatorów jonów.

2. Wskazane jest zmniejszenie zagęszczenia osób przebywających w pomieszczeniach, co w praktyce zmniejsza wewnętrzne, mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza, ponieważ ludzie są źródłem bakterii oraz wirusów, które trafiają do powietrza wewnątrz pomieszczeń. Takie działanie jest jednocześnie dwuwymiarowe, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, a dodatkowo częściowo izoluje osoby pracujące i przebywające obok siebie, co redukuje ryzyko bezpośredniego kontaktu, a tym samym infekcji przekazywanych bezpośrednio z człowieka na człowieka bez udziału systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

3. Istotne jest zapewnienie stałych, wysokich wydajności przepływu powietrza w systemie wentylacyjno-klimatyzacyjnym danego obiektu w cyklu dobowym. Należy ograniczyć spadki przepływu, które stosowane są najczęściej nocą, poza godzinami pracy obiektów użyteczności publicznej. Jest to spotykane działanie podyktowane głównie kwestiami finansowymi i dopuszczalne w normalnych warunkach, bez obciążeń związanych z podwyższonym stanem epidemiologicznym, ogłoszonym aktualnie na terenie kraju. W obecnej sytuacji należy ograniczyć takie praktyki w celu zapewnienia efektywnej wymiany powietrza, a co za tym idzie, poprawę mikrobiologicznej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, w których przebywają ludzie.

4. Dodatkowym i zalecanym działaniem pożądanym jest również okresowe wietrzenie pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej poprzez otwieranie okien i umożliwienie wymiany powietrza z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego (o ile jest to możliwe z technicznego punktu widzenia). Szczególnie istotne jest to w przypadku obiektów, w których pomieszczeniach znajduje się duża liczba osób, a system wentylacyjno-klimatyzacyjny jest niskosprawny lub istnieją podejrzenia, że może nie być wystarczający do zapewnienia odpowiedniej krotności wymian powietrza w pomieszczeniach.

5. Stała kontrola pracy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego z uwzględnieniem okresowych przeglądów technicznych i sanitarnych. Działania z tym związane powinny uwzględniać okresowe przeglądy techniczne, kontrolę szczelności systemu, właściwą i terminową wymianę filtrów powietrza oraz okresowe czyszczenie i dezynfekcję kanałów wentylacyjnych i innych elementów systemu. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej NIZP-PZH zaleca stosowanie środków dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie kraju przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dodatkowo wyroby te powinny posiadać potwierdzoną skuteczność bójczą wobec wirusów i stosowane powinny być zgodnie z ich przewidzianym przeznaczeniem przez osoby używającego odpowiednich środków ochrony osobistej, przeszkolone lub przez profesjonalne firmy zajmujące się procesami czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

Zastosowanie powyższych rozwiązań w praktyce pozwoli w sposób efektywny zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się czynników zakażeń mikrobiologicznych, w tym wirusa SARS-CoV-2, wywołującego jednostkę chorobową COVID-19. NIZP-PZH sugeruje, aby podejmowane działania były przemyślane, poprzedzone wnikliwą analizą sytuacji oraz podjęte na podstawie profesjonalnej wiedzą w przedmiotowym zakresie. Należy też je dostosować do aktualnej sytuacji sanitarnej oraz zakresu przeznaczenia danego budynku. Jednocześnie istotne jest uwzględnienie faktu, że ww. działania każdorazowo wiązać się będą z wysokim nakładem kosztów związanych z organizacją pracy oraz technicznym utrzymaniem systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego o wysokiej sprawności w zakresie usuwania zanieczyszczeń o niewielkich rozmiarach.

PIŚMIENNICTWO:

1. Bedell K., Buchaklian A.H., Perlman S. Efficacy of an automated Multiple Emitter Whole-Room Ultraviolet-C Disinfection system against Coronaviruses MHV and MERS-CoV. Infection Control&Hospital Epidemiology 37 (5), 2016

2. Charkowska A. Nowa klasyfikacja filtrów powietrza dla wentylacji ogólnej. Rynek Instalacyjny 10/2018.

3. Charkowska A. Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Warszawa, 2018.

4. Cowling BJ, Ip DKM, Fang VJ, et al. Aerosol transmission is an important mode of influenza A virus spread. Nat Commun. 4:1935, 2013.

5. Eischeid A.C., Meyer J.N., Linden K.G. UV disinfection of Adenoviruses: molecular indications of DNA damage efficiency. Applied and Environmental Microbiology, 75(1), 2009

6. Fabian P, Brain J, Houseman EA, Gern J, Milton DK. Origin of exhaled breath particles from healthy and human rhinovirus- infected subjects. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 24:137-147, 2011.

7. Frank J. Kelly and Julia C. Fussell, Improving indoor air quality, health and performance within environments where people live, travel, learn and work, Atmospheric Environment, 10.1016/j.atmosenv.2018.11.058, 2018.

8. He Q, Niu J, Gao N, Zhu T, Wu J. CFD study of exhaled droplet transmission between occupants under different ventilation strategies in a typical office room. Build Environ. 46:397-408, 2011.

9. Holmgren H, Ljungström E, Almstrand A-C, Bake B, Olin A-C. Size distribution of exhaled particles in the range from 0.01 to 2.0 um. J Aerosol Sci. 41:439-446, 2010.

10. Jianjian Wei and Yuguo Li, Airborne spread of infectious agents in the indoor environment, American Journal of Infection Control, 10.1016/j.ajic.2016.06.003, 44, 9: 102- 108, 2016.

11. Johnson GR, Morawska L, Ristovski ZD, et al. Modality of human expired aerosol size distributions. J Aerosol Sci. 42:839-851, 2011.

12. Kunkel SA, Azimi P, Zhao H, Stark BC,Stephens B. Quantifying the size - resolved dynamics of indoorbioaerosol transport and control. Indoor Air. 27:977-987, 2017.

13. Kwok Wai Tham, Indoor air quality and its effects on humans-A review of challenges and developments in the last 30 years, Energy and Buildings, 10.1016/j.enbuild.2016.08.071, 130:637-650, 2016.

14. Luke D. Knibbs and Peter D. Sly, Airborne Transmission of Viral Respiratory Pathogens. Don't Stand So Close to Me?, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 10.1164/rccm.201602-0432ED, 194, 3:253-254, 2016.

15. Pei Zhou, Yi Yang, Gongsheng Huang and Alvin C.K. Lai, Numerical and experimental study on airborne disinfection by negative ions in air duct flow, Building and Environment, 10.1016/j.buildenv.2017.11.006, 127: 204-210, 2018.

16. RTI. Test Report of Filtration Efficiency of Bioaerosols in HVAC Systems. Research Triangle Institute; 2004; RTI Project No. 08787.0

17. Xiaolei Gao, Jianjian Wei, Benjamin J. Cowling and Yuguo Li, Potential impact of a ventilation intervention for influenza in the context of a dense indoor contact network in Hong

Kong, Science of The Total Environment, 10.1016/j.scitotenv.2016.06.179, 569-570, (373- 381), 2016.

18. Yang S, Lee GWM, Chen C-M, Wu C-C, Yu K-P. The size and concentration of droplets generated by coughing in human subjects. J Aerosol Med Off J Int Soc Aerosols Med. 20:484-494,2007.

19. Yang W, Elankumaran S, Marr LC. Concentrations and size distributions of airborne influenza A viruses measured indoors at a health centre, a day- care centre and on aeroplanes. J R Soc Interface. 8:1176-1184, 2011.

20. Z. T. Ai and A. K. Melikov, Airborne spread of expiratory droplet nuclei between the occupants of indoor environments: A review, Indoor Air, 28, 4:500-524, 2018.

 
Ważne informacje dla przedsiębiorców w języku migowym
(12.03.2020)
 
Zalecenia dla osób zarządzających miejscami użyteczności publicznej
(12.03.2020)
 
Zalecenia dla seniorów
(12.03.2020)
 
Informacja dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
(12.03.2020)
 
W Polsce zostanie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego
(12.03.2020)
 
Dziękujemy za 400 polubień naszej strony!
(12.03.2020)
 
Apel Głównego Inspektora Sanitarnego
(12.03.2020)
 
W Polsce zmarła pierwsza ofiara zakażona koronawirusem
(12.03.2020)
 
Informacja Szpitala Powiatowego w Zawierciu
(12.03.2020)
 
Przypadek zakażenia #koronawirus w Zawierciu
(12.03.2020)
 
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
(11.03.2020)
 
Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu na temat koronowirusa
 
Zasady kwarantanny w związku z koronawirusem
(11.03.2020)
 
e-zwolnienie dzięki teleporadzie medycznej
(11.03.2020)
 
Zawiercie - Pilny komunikat ws. koronawirusa
(11.03.2020)
 
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie dezynfekować ręce
(10.03.2020)
 
Komunikat dotyczący kontroli sanitarnych na granicach
(10.03.2020)
 
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie imprez masowych
(10.03.2020)
 
Aktualna sytuacja zachorowań na grypę w woj. śląskim
(10.03.2020)
 
Co musisz wiedzieć o koronawirusie?
(10.03.2020)
 
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów
(10.03.2020)
 
Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ
(10.03.2020)
 
Komunikat dla podróżujących nr 44 Warszawa, 9 marca 2020 r.
(09.03.2020)
 
Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce
(08.03.2020)
 
Komunikat dla podróżujących nr 43 Warszawa, 7 marca 2020 r.
(06.03.2020)
 
Komunikat dla podróżujących nr 42 Warszawa, 6 marca 2020 r.
(06.03.2020)
 
Komunikat dla podróżujących nr 41 Warszawa, 5 marca 2020 r.
(06.03.2020)
 
Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu na temat koronowirusa
(04.03.2020)
 
Co musisz wiedzieć o koronawirusie?
(04.03.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 40), 4 marca 2020 r.
(04.03.2020)
 
Konkurs ''Szkoła wolna od używek''
(04.03.2020)
 
Aktualna sytuacja zachorowań na grypę w woj. śląskim
(04.03.2020)
 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności
(04.03.2020)
 
''Czyste Powietrze Wokół Nas''
(04.03.2020)
 
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa
(04.03.2020)
 
Klub zdrowego przedszkolaka
(04.03.2020)
 
Komunikat dla podróżujących nr 39 Warszawa, 3 marca 2020 r.
(04.03.2020)
 
INFO - Koronawirus Zawiercie
(03.03.2020)
 
Koronawirus - profilaktyka
(01.03.2020)
 
Komunikat dla podróżujących nr 38 Warszawa, 2 marca 2020 r.
(02.03.2020)
 
Koronawirus - profilaktyka
(01.03.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 37) Warszawa, 1 marca 2020 r.
(01.03.2020)
 
INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z WŁOCH
(29.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 36) Warszawa, 29 lutego 2020 r.
(29.02.2020)
 
INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOTYCZĄCA ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH
(29.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 35) Warszawa, 28 lutego 2020 r.
(29.02.2020)
 
Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2
(28.02.2020)
 
Nowe wytyczne COVID-19 wydane przez WHO dla firm i pracodawców
(28.02.2020)
 
Całodobowa Infolinia PSSE w Zawierciu na temat koronowirusa
(28.02.2020)
 
INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
(27.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących nr 34 Warszawa, 27 lutego 2020 r.
(27.02.2020)
 
Całodobowa infolinia NFZ
(27.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 33) Warszawa, 26 lutego 2020 r.
(26.02.2020)
 
Co to jest epizod hipotoniczno-reaktywny?
(26.02.2020)
 
Koronawirus - profilaktyka
(26.02.2020)
 
Koronawirus - profilaktyka
(26.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 32) Warszawa, 25 lutego 2020 r.
(25.02.2020)
 
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla Osób Powracających z Północnych Włoch
(25.02.2020)
 
Aktualna sytuacja zachorowań na grypę w woj. śląskim
(25.02.2020)
 
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla Osób Powracających z  Północnych Włoch
(25.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 31), 24 lutego 2020 r.
(25.02.2020)
 
Informacja dot. wdrożenia procedury profilaktycznej w związku z ryzykiem pojawienia się w Polsce koronawirusa
(24.02.2020)
 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności
(24.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 30), 23 lutego 2020 r.
(23.02.2020)
 
Kompendium dla osób korzystajšcych z wód oligoceńskich
(22.02.2020)

AKompendium wody oligoceńskie

AUlotka kompendium wody oligoceńskie

 
Informacja dot. wdrożenia procedury profilaktycznej w związku z ryzykiem pojawienia się w Polsce koronawirusa
(21.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 29), 21 lutego 2020 r.
(21.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 28), 20 lutego 2020 r.
(20.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 27 Warszawa), 19 lutego 2020 r.
(19.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 26), 18 lutego 2020 r.
(19.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 25), 17 lutego 2020 r.
(17.02.2020)
 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności
(17.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 24), 14 lutego 2020 r.
(17.02.2020)
 
Wszawica
(17.02.2020)
 
Lekki tornister
(17.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 23), 13 lutego 2020 r.
(13.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 22), 12 lutego 2020 r.
(12.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 21), 11 lutego 2020 r.
(11.02.2020)
 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywnośći
(10.02.2020)
 
Zacznij chronić się przed rakiem już dziś!
(10.02.2020)
 
Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia WHO pomagające uniknąć zarażenia koronawirusem
(10.02.2020)
 
Akcja profilaktyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu
(10.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 19), 8 lutego 2020 r.
(08.02.2020)
 
Dlaczego grypa jest groźna?
(07.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 18), 7 lutego 2020 r.
(07.02.2020)
 
''Wrzuć bieg na zdrowie''
(05.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 17), 5 lutego 2020 r.
(05.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 16), 5 lutego 2020 r.
(05.02.2020)
 
Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
(04.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 15), 4 lutego 2020 r.
(04.02.2020)
 
''Profilaktyka uzależnień''
(04.02.2020)
 
''Bezpieczne ferie 2020''
(04.02.2020)
 
''Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana'' w Publicznym Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach
(04.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 14), 3 lutego 2020 r.
(03.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 13),2 lutego 2020 r.
(02.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 12),1 lutego 2020 r.
(01.02.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 11), 31 stycznia 2020 r.
(31.01.2020)
 
WHO ogłasza stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym
(31.01.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 10), 30 stycznia 2020 r.
(30.01.2020)
 
Powiadamianie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu - ZMIANY DOTYCZĄCE PROCEDURY
(30.01.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 9), 29 stycznia 2020 r.
(29.01.2020)
 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności
(28.01.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 8), 28 stycznia 2020 r.
(28.01.2020)
 
Komunikat dla podróżujących (nr 7), 27 stycznia 2020 r.
(27.01.2020)
 
Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE. Aktualizacja
(27.01.2020)
 
Konkurs ''Szkoła wolna od używek''
(27.01.2020)

ARegulamin konkursu ''Szkoła wolna od używek''

 
Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV
(26.01.2020)
 
Komunikat (nr 6) dla podróżujących, 26 stycznia 2020 r.
(26.01.2020)
 
Informacja dla osób powracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej
(26.01.2020)
 
Komunikat (nr 4) dla podróżujących, 24 stycznia 2020 r
(24.01.2020)
 
Komunikat (nr 3) dla podróżujących, 23 stycznia 2020 r.
(23.01.2020)
 
Komunikat (nr 2) dla podróżujących, 22 stycznia 2020 r.
(22.01.2020)
 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności
(22.01.2020)
 
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych
(22.01.2020)
 
BEZPIECZNE FERIE 2020
(15.01.2020)
 
''Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana'' w Publicznym Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach
(15.01.2020)
 
Bezpieczne Ferie Zimowe
(14.01.2020)
 
Film z okazji 100-lecia PIS
(07.01.2019)
 
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/
(03.01.2019)
 
HCV Jestem Świadom
(22.12.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności
(20.12.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu żywnością
(19.12.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności
(19.12.2019)
 
Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna?
(17.12.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności
(16.12.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu żywnością
(16.12.2019)
 
Wycofanie produktu z rynku
(16.12.2019)
 
WHO upamiętnia 40 rocznicę zwalczania ospy wietrznej
(13.12.2019)
 
Aktualna Charakterystyka Produktu Leczniczego Szczepionek
(12.12.2019)
 
Światowy Dzień Walki z AIDS
(10.12.2019)
 
Konkursu wiedzy na temat HIV/AIDS
(10.12.2019)
 
Konkursu wiedzy ''HIV/AIDS - chcę wiedzieć więcej''
(10.12.2019)
 
Akcja profilaktyczna w Przedszkolu w Szczekocinach
(10.12.2019)
 
Informacja
(10.12.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności
(05.12.2019)
 
HIV/AIDS - chcę wiedzieć więcej
(04.12.2019)
 
Odra w polsce
(03.12.2019)
 
Odra w polsce
(03.12.2019)
 
O co kaman? AIDS? HIV? Co to jest HIV? Przeczytaj
(02.12.2019)
 
1 Grudnia Światowy Dzień AIDS
(29.11.2019)
 
Akcja prozdrowotna w Żeromskim
(29.11.2019)
 
Informacja prasowa
(28.11.2019)
 
Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV
(27.11.2019)
 
Jem zdrowo i żyję aktywnie
(27.11.2019)
 
Szkolenie w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu
(27.11.2019)
 
Światowy Dzień Rzucania Palenia
(20.11.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne
(19.11.2019)
 
Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego
(19.11.2019)
 
18 listopada 2019 Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
(17.11.2019)
 
Skąd się biorą produkty ekologiczne
(08.11.2019)
 
Skąd się biorą produkty ekologiczne
(08.11.2019)
 
WSZAWICA (PEDICULOSIS)
(07.11.2019)
 
Niepodległa do Hymnu 2019
(07.11.2019)
 
Niepodległa do Hymnu 2019
(06.11.2019)
 
Oszczędź dziecku ospy
(06.11.2019)
 
Trzymaj formę
(06.11.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne
(01.11.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne
(30.10.2019)
 
Zasadź się na zdrowie
(25.10.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne
(21.10.2019)
 
Zbilansowana dieta - październik
(21.10.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne
(11.10.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne
(08.10.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne
(07.10.2019)
 
Sezon na MiniKiwi
(02.10.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne
(29.09.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne
(24.09.2019)
 
''Lekki tornister'' działania edukacyjne w ramach profilaktyki wad postawy
(24.09.2019)
 
Skąd się biorą produkty ekologiczne ?
(23.09.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne
(20.09.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne
(18.09.2019)
 
WSZAWICA (PEDICULOSIS)
(09.09.2019)
 
Ostrzeżenie publiczne
(02.08.2019)

 
Światowy Tydzień Karmienia Piersią
(02.08.2019)

 
Ostrzeżenie publiczne
(02.08.2019)

 
Zatrucia grzybami. Objawy, pierwsza pomoc, leczenie
(02.08.2019)

 
Bezpieczne wakacje 2019
(01.08.2019)

 
Uważaj na bąblowicę
(29.07.2019)

 
Bezpieczne wakacje 2019
(29.07.2019)

 
Sprawdź jakość wody w kąpielisku, do którego się wybierasz
(26.07.2019)

 
Ostrzeżenie publiczne
(25.07.2019)

 
Na co uważać kupując lody?
(24.07.2019)

 
Uważaj nad wodą!
(23.07.2019)

 
Dbaj o mózg
(23.07.2019)

 
BEZPIECZNE WAKACJE 2019
(19.07.2019)

 
Co zyskasz, jeśli rzucisz palenie
(19.07.2019)

 
Ostrzeżenie publiczne
(16.07.2019)

 
Czym jest fonoholizm
(15.07.2019)

 
INFORMACJE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
(15.07.2019)

 
Ostrzeżenie publiczne
(15.07.2019)

 
Nabór na Stanowisko Stażysta lub Młodszy Asystent - nazwa Stanowiska Zależy od stażu pracy
(12.07.2019)

 
Bezpieczne wakacje 2019
(05.07.2019)

 
Uważaj na barszcz Sosnowskiego
(03.07.2019)

 
Międzynarodowy Dzień Owoców
(01.07.2019)

 
Bezpieczne Wakacje 2019
(01.07.2019)

 
Nowe narkotyki. To musisz wiedzieć!
(01.07.2019)

 
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu
(27.06.2019)

 
Światowy Dzień Walki z cukrzycą
(27.06.2019)

 
Pierwsza pomoc przy udarze cieplnym
(21.06.2019)

 
Komary
(21.06.2019)

 
Kleszcze
(21.06.2019)

 
Hura ! Wakacje !
(20.06.2019)

 
Bezpieczne wakacje
(19.06.2019)

 
Dopalacze - groźne narkotyki
(19.06.2019)

 
''Bieg po zdrowie''
(18.06.2019)

 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 16.06.2019 r. godz. 10:00 skierowany do konsumentów wody pochodzącej ze studni zbiorczej w Zawierciu, ul. Stary Rynek oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie
(16.06.2019)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 15.06.2019 r. pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych ze studni zbiorczej w Zawierciu, ul. Stary Rynek, z dwóch studni zasilających - Zawiercie, ul. 11 Listopada - studnia nr 5, Zawiercie, ul. 11 Listopada - studnia nr 24 oraz z 5 punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie. Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wskazują, iż woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym stwierdzam, iż woda ze studni zbiorczej w Zawierciu, ul. Stary Rynek oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli.

Ze względu na chlorowanie wody możliwa jest zmiana zapachu i smaku wody.

Komunikat PPIS w Zawierciu z dnia 14.06.2019 r. jest nieaktualny.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 14.06.2019 r. godz. 10:30 skierowany do konsumentów wody pochodzącej ze studni zbiorczej w Zawierciu, ul. Stary Rynek oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie
(14.06.2019)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 11.06.2019 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrana została próbka wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągowej w Zawierciu, ul. 11 Listopada 22 - Szkoła Podstawowa nr 1 - punkt za wodomierzem. Przeprowadzone badania wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych - bakterii grupy coli, jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym woda pochodząca ze studni zbiorczej w Zawierciu, ul. Stary Rynek oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez tą studnię zbiorczą nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody ze studni zbiorczej w Zawierciu, ul. Stary Rynek oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez tą studnię, nawet po przegotowaniu woda z kranu nie nadaje się do spożycia.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.

Jakość wody z ujęcia oraz sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Zawierciu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Informacje dotyczące jakości wody z w/w wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Więcej ...
 
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu
(14.06.2019)

 
Informacja
(12.06.2019)

 
Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności
(07.06.2019)

 
Światowy Dzień Bez Tytoniu 2019 ''Tytoń i zdrowie płuc''
(31.05.2019)

 
Informacja
(16.05.2019)

 
Ogłoszenie
(09.05.2019)

 
Informacja
(30.04.2019)

 
Majówkę czas zacząć - pamiętajmy - trwa sezon na kleszcza
(30.04.2019)

 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności
(30.04.2019)

 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności
(17.04.2019)

 
7 kwietnia 2019 r. Światowy Dzień Zdrowia
(17.04.2019)

 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością
(17.04.2019)

 
Europejski tydzień szczepień 2019
(09.04.2019)

 
''Zdrowie dla wszystkich'' to hasło Światowego Dnia Zdrowia 2019
(06.04.2019)

 
''Papierosy elektroniczne i podgrzewacze tytoniu jako sposób wyjścia z nałogu''
(06.04.2019)

 
''Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty''
(03.04.2019)

''Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty'' to główne hasło ruszającej właśnie kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.

Elementem kampanii jest także konkurs na mem internetowy i animację w formacie GIF. Prace mają dotyczyć zapobiegania oraz przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy Szczegółowe informacje o konkursie są na stronie internetowej: https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ w zakładce poświęconej kampanii.

Więcej o kampanii:

https://www.gov.pl/web/mswia/mswia-przestrzega-mlodych-ludzi-przed-narkotykami-i-dopalaczami...

 
Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności
(03.04.2019)
 
Światowy Dzień Autyzmu
(02.04.2019)
 
Szkoła wolna od używek
(29.03.2019)
 
Kleszcze - małe ukąszenie duży problem
(29.03.2019)
 
Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2019 roku.
(28.03.2019)

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 04.04.-13.04.2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

APobierz pełną informację w PDF

 
WYKAZ PUNKTÓW, W KTÓRYCH MOŻNA WYKONAĆ SZCZEPIENIA
(28.03.2019)

Wykaz punktów, w których można wykonać szczepienia

APobierz informację w formacie PDF

 

Borelioza
(28.03.2019)

Borelioza- choroba z Lyme to wieloukładowa choroba zakaźna, przenoszona przez kleszcze na człowieka i niektóre zwierzęta. Im dłużej kleszcz jest wbity w skórę żywiciela, tym wyższe jest ryzyko zachorowania. Zakażenie człowieka lub zwierzęcia następuje podczas wydzielania śliny oraz zawartości jelita środkowego kleszcza do rany ofiary, jednak nie każdy kleszcz zaraża boreliozą. Ocieplenie klimatu, zwłaszcza łagodne zimy, spowodowały, że sezon kleszczowy zaczyna się już w marcu i trwa do listopada. Największą aktywność przejawiają w maju i czerwcu oraz we wrześniu i październiku, od rana do południa, a potem od godziny 16 do zmierzchu. Kleszcze bytują na roślinach znajdujących się blisko ziemi, maksymalnie na wysokości 120-150 cm, dlatego najbardziej narażone na pokąsanie są osoby przechodzące przez trawy lub krzewy, spacerujące po lesie, łące, parku lub podczas pracy na działce. Zaleca się zatem:

. osłanianie skóry odpowiednim ubraniem podczas przebywania na terenach leśno- łąkowych (bluzka z długim rękawem, długie spodnie, czapka lub kapelusz na głowie, najlepiej żeby ubranie było jasne, aby łatwiej było na nim zauważyć kleszcza),

. stosowanie repelentów na odkryte fragmenty skóry,

. kontrolowanie skóry po każdym powrocie z terenów leśno- łąkowych, najlepiej podczas kąpieli,

. jak najszybsze usunięcie kleszcza ze skóry w odpowiedni sposób (w celu usunięcia kleszcza możemy udać się do lekarza lub usunąć go samodzielnie).

Jak wykryć zakażenie?

Więcej ...
 
''Zaszczep się wiedzą'' konkurs skierowany do nauczycieli
(21.03.2019)

KONKURS

Media Support Group organizator kampanii informacyjnej ''Zaszczep się wiedzą'' doceniając ogromne znaczenie szczepień, organizuje konkurs skierowany do nauczycieli ''Zaszczep się wiedzą o szczepieniach''

Więcej ...
 
Odra
(21.03.2019)

Odra to ostra, wysoce zaraźliwa choroba przenoszona drogą kropelkową lub powietrzno-kropelkową, osoba zakażona jest zaraźliwa dla innych na około 4 dni przed wystąpieniem wysypki i innych objawów wskazujących na zakażenie. Odra bardzo łatwo się rozprzestrzenia wśród nieuodpornionych osób w każdym wieku i może powodować epidemie. Zakaźność wirusa odry jest bliska 100% u osób podatnych, indywidualne ryzyko zachorowania na odrę występuje u każdej osoby, która nie była szczepiona przeciw tej chorobie lub jej wcześniej nie przechorowała.

Więcej ...
 

Odra
(20.03.2019)

Kliknij na obrazku aby powiększyć

Więcej ...
 

Odra
(19.03.2019)

Kliknij na obrazku aby powiększyć

Więcej ...
 

Odra
(18.03.2019)

Kliknij na obrazku aby powiększyć

Więcej ...
 

''Lekki tornister'' działania edukacyjne w ramach profilaktyki wad postawy
(07.03.2019)

Kliknij na obrazku aby powiększyć

Celem interwencji jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu, zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów, konsekwentne zmniejszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży, dbanie o właściwą postawę ciała.

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe.

W styczniu 2019 roku pracownicy PSSE w Zawierciu prowadzili edukację zdrowotną skierowaną do uczniów klas I - III , kadry pedagogicznej w szkołach podstawowych w powiecie zawierciańskim, przekazali materiały informacyjno - edukacyjne (plakaty, ulotki):

- w dniu 17.01.2019 r. w Społecznej Szkole Podstawowej w Szczekocinach

- w dniu 22.01.2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zawierciu

- w dniu 30.01.2019 r. w Szkole Podstawowej w Kroczycach

- w dniu 30.01.2019 r. w Szkole Podstawowej Fundacji ''Elementarz'' w Podzamczu

Więcej ...
 
KONKURS p.t. ''SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK'' na film krótkometrażowy
(22.02.2019)

KONKURS

Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które uczestniczą w programie edukacyjnym ''ARS, czyli jak dbać o miłość?'' W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie. Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.  Realizatorami zadania konkursowego są zespoły, składające się z minimum 1 nauczyciela, a maksymalnie 3 nauczycieli oraz minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową.

Więcej ...
 
Informacja
(28.01.2019)

Informujemy, że od dnia 01.01.2019 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku poz. 2174 z późniejszymi zmianami).
 
Informacja dotycząca sytuacji zachorowań na grypę
(24.01.2019)

Informacja dotycząca aktualnej sytuacji epidemiologicznej zachorowań na grypę i przypadki grypopochodne

APobierz informację w formacie PDF

 
Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trakcie wykonywania czynności odbiorowych
(21.01.2019)

Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trakcie wykonywania czynności odbiorowych

APobierz informację w formacie PDF

 
Wzrost liczby przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w nowych narkotykach (tzw. ''dopalaczach'')
(15.01.2019)

W Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w nowych narkotykach (tzw. ''dopalaczach'')

Użycie substancji opioidowych zawierających pochodne fentanylu lub samego fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu.

Osoba po użyciu opioidów w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających):

- zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca,

- stwierdza się: wąskie (''szpilkowate'') źrenice , bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze,

- ma groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu.

Osoba po użyciu opioidów wymaga w ramach pomocy przedlekarskiej:

- zapewnienia drożności dróg oddechowych i ułożenia jej w pozycji bezpiecznej,

- wezwania pomocy Ratownictwa Medycznego (tel. 112),

- zabezpieczenia funkcji oddechowej, bezzwłocznego podania przez ratownika specyficznej odtrutki (naloksonu) i przewiezienia do najbliższego szpitala.

Na podstawie analiz dokonanych przez Zespół Oceny Ryzyka pochodne fentanylu (m.in. furanylfentanyl, cyklopropylofentanyl, U-47700 i in.), obecne m.in. w produktach o takich nazwach, jak: FU-F, Gumiś, Talizman GT, Talizman Zielony, Trójkąt, China Breath, Devil Liquid i innych, zostały umieszczone w wykazie substancji psychoaktywnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. Co oznacza objęcie ich prawem karnym.

Te nowe narkotyki mogą mieć postać:

- proszku

- tabletki

- suszu do palenia

- liquidu do e-papierosa

- sprayu do nosa

 
Lista ''TOP 5'' substancji psychoaktywnych najczęściej wykrywanych w zabezpieczanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Sanitarne
(07.01.2019)

Lista ''TOP 5'' zawiera informacje, mające ostrzegać o niebezpieczeństwach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, najczęściej wykrywanych w zabezpieczanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tzw. ''dopalaczach''.

Dla ''dopalaczy'' charakterystyczna jest wielość i ''fantazyjność'' nazw, a także brak opisu składu zawartości na opakowaniu. Pośrednio przemawia to za podejrzanym charakterem sprzedaży. Raport zawiera przykładowe zdjęcia ''dopalaczy'' sprzedawanych nielegalnie. Oferowane ''dopalacze'' z reguły zawierają nieznane mieszaniny, których składnikami mogą być jedna lub więcej substancje psychoaktywne, a także zdarzają się przypadkowe zanieczyszczenia. W krótkim czasie po zażyciu, albo jednocześnie, biorący ''dopalacze'' piją alkohol lub wspomagają się kolejnymi substancjami psychoaktywnymi albo lekami. Stanowi to dodatkowe zagrożenie i utrudnia rozpoznanie oraz właściwe leczenie w szpitalach i ośrodkach toksykologicznych.

Zagrożenie dopalaczami najlepiej ilustruje stwierdzenie Marka Ryana, Dyrektora Louisiana Poison Center (cytat z The New York Times - An alarming new stymulant, 16.07.2011) -''Jeżeli zsumuje się wszystkie najgorsze efekty metamfetaminy, kokainy, PCP, LSD i ekstazy, to otrzyma się efekt, jaki czasami obserwujemy po dopalaczach.''

Ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy planują eksperymentować ze swoim zdrowiem, warto podkreślić, że najczęściej skład, dawki i działanie oferowanych produktów tzw. ''dopalaczy'' nie są nawet znane sprzedającemu, więc tym bardziej konsumentowi. Również reakcja organizmu jest zmienna i nieprzewidywalna. Co stanowi realne zagrożenie zdrowia i życia.

Używanie ''dopalaczy'' prowadzi do groźnych dla życia ostrych zatruć, a także może doprowadzić do uzależnienia, dezintegracji osobowości, depresji lub innych zaburzeń psychicznych, a to z kolei do rozpadu rodziny, przerwania nauki, utraty pracy i innych negatywnych skutków społecznych. Raport lista 5 substancji psychoaktywnych najczęściej wykrywanych w próbkach ''dopalaczy'' przez Państwową Inspekcję Sanitarną do pobrania pod poniższym linkiem:.

Raport: Lista Top 5 - najczęściej wykrywane dopalacze

Ulotka dla rodziców: Najważniejsze informacje o dopalaczach

Ulotka: Dopalacze to śmierć

Plakat: Stop dopalaczom

 

''Zaszczep w sobie chęć szczepienia''
(06.12.2018)

Krajowy Dzień Szczepień Ochronnych przypada corocznie na pierwszy piątek grudnia.

7 grudnia - Ogólnopolski Dzień Szczepień!

 

''Klub Zdrowego Przedszkolaka''
(29.11.2018)

W całym województwie śląskim prowadzona jest Akcja Klub Zdrowego Przedszkolaka.

Na akcję do jednego z zawierciańskich przedszkoli wybrała się reporterka Polskiego Radia Katowice. W roku szkolnym 2018/2019 w placówkach przedszkolnych województwa Śląskiego jest realizowana II edycja projektu ''Klub Zdrowego Przedszkolaka''.

POLSKIE RADIO KATOWICE - Link do audycii

 

''Przygody Dzielnego Niedźwiadka Szczepana''
(23.11.2018)

W roku szkolnym 2018/2019 w placówkach przedszkolnych województwa śląskiego jest realizowana II edycja projektu ''Klub Zdrowego Przedszkolaka''.

Tegoroczna edycja została wzbogacona o akcję pt. ''Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana''. Treść bajki, opowiadającej o przygodach pluszowego niedźwiadka mieszkającego w przychodni, ma ułatwić dzieciom zrozumienie dlaczego szczepienia są ważne dla każdego człowieka, a także złagodzić ewentualne obawy związane z wykonywaniem szczepienia.

W dniu 23.11.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu Ewelina Sergiel - Błaszczyk czytała bajkę o dzielnym niedźwiadku grupie sześciolatków z Przedszkola Nr 1 w Zawierciu. Dzieci żywo reagowały na przygody pluszowego misia, otrzymały znaczek z dzielnym niedźwiadkiem Szczepanem, kolorowanki.

Podczas akcji przeprowadzono także pogadankę, w której przypomniano zasady przestrzegania codziennych nawyków higienicznych (higieny osobistej i ubioru), racjonalnej diety i aktywności fizycznej oraz profilaktykę chorób zakaźnych. Forma spotkania spotkała się z bardzo dobrym odbiorem przedszkolaków. Dzieci wzięły aktywny udział w zajęciach: śledziły przygody niedźwiadka Szczepana, zadawały pytania dotyczące zdrowia, chętnie zgłaszały się do odpowiedzi. W spotkaniu z przedszkolakami uczestniczyła dziennikarka Polskiego Radia. Audycja z nagrania będzie przedstawione na antenie Polskiego Radia Katowice.

Więcej ...
 

''Przygody Dzielnego Niedźwiadka Szczepana''
(16.10.2018)

W dniu 15.10.2018 r. w Przedszkolu Nr 2 im. Misia Uszatka w Zawierciu odbyła się akcja prozdrowotna, podczas której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, p. Ewelina Sergiel - Błaszczyk przeczytała dzieciom przedszkolnym bajkę pod tytułem ''Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepan''. Treść bajki ma zadanie ułatwić dzieciom zrozumienie znaczenia dla ich zdrowia szczepień ochronnych i złagodzić ewentualne obawy związane z wykonywaniem szczepienia.

Więcej ...
 

''Ogólnopolski Dzień Tornistra''
(09.10.2018)

1 października został ogłoszony przez Panią Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej - Ogólnopolskim Dniem tornistra.

Celem akcji, realizowanej przez MEN we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, jest edukacja prozdrowotna ukierunkowana na profilaktykę wad postawy. Na terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu akcja ważenia tornistrów rozpoczęła się 2 października. Do dnia 8 października pracownicy Inspekcji Sanitarnej w obecności przedstawiciela Kuratorium Oświaty zważyli 542 uczniów oraz ich tornistry w dwóch szkołach podstawowych. Na terenie działalności PSSE w Zawierciu w miesiącu październiku ważeniem tornistrów zostaną objęci uczniowie czterech szkół podstawowych.

Więcej ...
 
Informacja o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2018 roku.
(17.09.2018)

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 19.09.- 28.09.2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

APobierz pełną informację w PDF

 

LEGIONELOZA - INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH
(12.09.2018)

I. CO TO JEST LEGIONELOZA I LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC, JAK MOŻE SIĘ OBJAWIAĆ? KIEDY DOCHODZI DO ZAKAŻENIA? JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA?

- LEGIONELOZA JEST ZAKAŹNĄ CHOROBĄ WYWOŁYWANĄ PRZEZ BAKTERIE LEGIONELLA SPP. WYSTĘPUJĄCE W WODZIE.

- DO ZAKAŻENIA LUDZI DOCHODZI POPRZEZ WDYCHANIE AEROZOLU KROPELEK WODY (AREOZOL WODNO-POWIETRZNEGO) ZAWIERAJĄCYCH BAKTERIE, CHOROBA MOŻE PRZEBIEGAĆ W POSTACI ZAPALENIA PŁUC.

- LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC (INACZEJ CHOROBA LEGIONISTÓW) TO POWAŻNE, ATYPOWE ZAPALENIE PŁUC - W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDNIEGO LECZENIA ANTYBIOTYKAMI MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH KOMPLIKACJI ZDROWOTNYCH.

- CHOROBA MOŻE MIEĆ SZCZEGÓLNIE CIĘŻKI PRZEBIEG U OSÓB STARSZYCH I OBCIĄŻONYCH INNYMI CHOROBAMI.

CO ROKU W EUROPIE ODNOTOWUJE SIĘ PONAD 1000 PRZYPADKÓW LEGIONELOZOWEGO ZAPALENIE PŁUC U OSÓB, KTÓRE ULEGŁY ZAKAŻENIU W RÓŻNYCH OBIEKTACH ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO, TAKICH JAK NP. HOTELE, PENSJONATY CZY KEMPINGI.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 08.08.2018 r. godz. 10:00 skierowany do konsumentów wody pochodzącej z ujęcia w Woźnikach, gm. Irządze oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie
(08.08.2018)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 06.08.2018 r. pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych z ujęcia w Woźnikach oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie. Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wskazują, iż woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym stwierdzam, iż woda z ujęcia w Woźnikach oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli.

Ze względu na chlorowanie wody możliwa jest zmiana zapachu i smaku wody.

Komunikat PPIS w Zawierciu z dnia 04.08.2018 r. jest nieaktualny.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 04.08.2018 r. godz. 12:00 skierowany do konsumentów wody pochodzącej z ujęcia w Woźnikach, gm. Irządze oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie
(04.08.2018)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 02.08.2018 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrana została próbka wody do badań laboratoryjnych z ujęcia w Woźnikach. Przeprowadzone badania wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych - Enterokoków (Paciorkowców kałowych), jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym woda pochodząca z ujęcia w Woźnikach i sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.

do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania ustępów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z ujęcia w Woźnikach oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie, nawet po przegotowaniu woda z kranu nie nadaje się do spożycia.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.

Jakość wody z ujęcia oraz sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Zawierciu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Informacje dotyczące jakości wody z w./w wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Więcej ...
 
Bezpieczne Wakacje (19.06.2018)
 
Dopalacze (19.06.2018)
 

Europejski Tydzień Szczepień (EIW) 23-29 kwiecień 2018
(23.04.2018)

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23-29 kwietnia 2018 roku w Państwowej Inspekcji Sanitarnej obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week (EIW) objęty patronatem Światowej Organizacji Zdrowia.

W tych dniach pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych będą udzielać wszelkich informacji na temat szczepień ochronnych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Informacje można uzyskać bezpośrednio lub telefonicznie w PSSE Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15 w pokoju nr 13, tel. 32 6723491, w godzinach od 8:00 - 15:00.

Hasło tegorocznego Tygodnia Szczepień brzmi:

''SZCZEPIENIA DZIAŁAJĄ, SZCZEPMY EUROPĘ!''

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom oraz zwiększenie świadomości społecznej w przedmiotowej kwestii.

EIW został zapoczątkowany w 2005 roku przez Światową Organizację Zdrowia. Od tego czasu, w obchodach aktywnie uczestniczą kraje z całego regionu europejskiego.

Więcej ...
 
Informacja o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2018 roku.
(28.03.2018)

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 04.04.- 13.04.2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

APobierz pełną informację w PDF

 

INFORMACJA O SZCZEPIENIACH
(15.03.2017)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu informuje o bezpłatnych szczepieniach dla dzieci z roczników 2013-2016 przeciwko pneumokokom.

Więcej informacji - darmowe szczepienia dla dzieci z rocznikow 2013-2016 przeciwko pneumokokom

 

TERMOMODERNIZACJA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu

Realizacja projektu UE
(13.03.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu - TERMOMODERNIZACJA znajdą państwo na stronie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - CZYTAJ WIĘCEJ

Wszelkie informacje dotyczące realizowanego projektu ''Termomodernizacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15'' w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszanie emisyjności gospodarki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajdą Państwo w zakładce: Realizacja projektu UE

 

INFORMACJA
(02.11.2017)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu informuje, że dzień 10 listopada 2017r. będzie dniem wolnym od pracy ze względu na święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
(24.10.2017)

W związku z dalszym dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A) w województwie śląskim, na stronie internetowej WSSE w Katowicach http://www.wsse.katowice.pl/ co dwa tygodnie aktualizowane są informacje dotyczące zachorowań na WZW A.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (potocznie zwane żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV). Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wydalanego z kałem wirusa.

Do zakażenia może dojść poprzez:

- spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) lub skażonej wody (podstawowa droga),

- kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce),

- kontakty seksualne (nie tylko analne), w tym przez bezpośredni kontakt oralno-analny, jak i poprzez kontakt oralny z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus. Występują zarówno zachorowania pojedyncze jak i ogniska zakażeń (tj. co najmniej dwa przypadki powiązane epidemiologicznie). W dziewięciu ogniskach odnotowanych w 2017 roku doszło łącznie do 24 zachorowań.

Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków. Brak jest specyficznego leczenia. Dostępna jest natomiast skuteczna szczepionka, która zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zalecana jest:

- osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A

- osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi

- dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.

 
ŻÓŁTACZKA POKARMOWA - WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
(18.10.2017)

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (potocznie zwane żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV). Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wydalanego z kałem wirusa.

Do zakażenia może dojść poprzez:

- spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) lub skażonej wody ,

- kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce),

- kontakty seksualne (nie tylko analne), w tym przez bezpośredni kontakt oralno-analny, jak i poprzez kontakt oralny z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus.

Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków. Brak jest specyficznego leczenia. Dostępna jest natomiast skuteczna szczepionka, która zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zalecana jest:

- osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A

- osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi

- dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A

ATabele zachorowań na WZW A

 
Informacja o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2017 roku.
(01.09.2017)

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 13.09.-22.09.2017 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

APobierz pełną informację w PDF

 

Borelioza
(25.07.2017)

Borelioza- choroba z Lyme to wieloukładowa choroba zakaźna, przenoszona przez kleszcze na człowieka i niektóre zwierzęta. Im dłużej kleszcz jest wbity w skórę żywiciela, tym wyższe jest ryzyko zachorowania. Zakażenie człowieka lub zwierzęcia następuje podczas wydzielania śliny oraz zawartości jelita środkowego kleszcza do rany ofiary, jednak nie każdy kleszcz zaraża boreliozą. Ocieplenie klimatu, zwłaszcza łagodne zimy, spowodowały, że sezon kleszczowy zaczyna się już w marcu i trwa do listopada. Największą aktywność przejawiają w maju i czerwcu oraz we wrześniu i październiku, od rana do południa, a potem od godziny 16 do zmierzchu. Kleszcze bytują na roślinach znajdujących się blisko ziemi, maksymalnie na wysokości 120-150 cm, dlatego najbardziej narażone na pokąsanie są osoby przechodzące przez trawy lub krzewy, spacerujące po lesie, łące, parku lub podczas pracy na działce. Zaleca się zatem:

. osłanianie skóry odpowiednim ubraniem podczas przebywania na terenach leśno- łąkowych (bluzka z długim rękawem, długie spodnie, czapka lub kapelusz na głowie, najlepiej żeby ubranie było jasne, aby łatwiej było na nim zauważyć kleszcza),

. stosowanie repelentów na odkryte fragmenty skóry,

. kontrolowanie skóry po każdym powrocie z terenów leśno- łąkowych, najlepiej podczas kąpieli,

. jak najszybsze usunięcie kleszcza ze skóry w odpowiedni sposób (w celu usunięcia kleszcza możemy udać się do lekarza lub usunąć go samodzielnie).

Jak wykryć zakażenie?

Więcej ...
 

Europejski Tydzień Szczepień
(21.04.2017)

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-30 kwietnia 2017 roku w Państwowej Inspekcji Sanitarnej obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week (EIW) objęty patronatem Światowej Organizacji Zdrowia.

W tych dniach pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych będą udzielać wszelkich informacji na temat szczepień ochronnych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Informacje można uzyskać bezpośrednio lub telefonicznie w PSSE Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15 w pokoju nr 13, tel. 32 6723491, w godzinach od 8:00 - 15:00.

Hasło tegorocznego Tygodnia Szczepień brzmi:

ZAPOBIEC, OCHRONIĆ, UODPORNIĆ

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom oraz zwiększenie świadomości społecznej w przedmiotowej kwestii.

EIW został zapoczątkowany w 2005 roku przez Światową Organizację Zdrowia. Od tego czasu, w obchodach aktywnie uczestniczą kraje z całego regionu europejskiego.

Więcej ...
 
Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego akcji szczepienia lisów wolno żyjących w akcji wiosennej w 2017 roku.
(21.04.2017)

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 27.04.-07.05.2017 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

APobierz pełną informację w PDF

 

O G Ł O S Z E N I E
(07.04.2017)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu ogłasza nabór na stanowisko stażysty lub młodszego asystenta w Oddziale Laboratoryjnym. Więcej informacji w zakładce ogłoszenia

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu

Realizacja projektu UE


(05.04.2017)

Wszelkie informacje dotyczące realizowanego projektu ''Termomodernizacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15'' w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszanie emisyjności gospodarki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajdą Państwo w zakładce: Realizacja projektu UE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu INFORMUJE iż na terenie województwa śląskiego jest realizowana kampania edukacyjna ''Mam świadomość jak być zdrowym''
(03.04.2017)

Celem kampanii jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców naszego regionu poprzez podniesienie wiedzy na temat zakażeń krwiopochodnych, przestrzegania zasad higieny oraz procedur dekontaminacji narzędzi i sprzętu.

W związku z powyższym zostanie przeprowadzone bezpłatne szkolenie skierowane do właścicieli i pracowników wybranych gabinetów pielęgnacji urody działających na terenie powiatu zawierciańskiego.

Więcej ...
 

''Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15''
(17.03.2017)

W dniu 28.02.2017 roku pani Ewelina Sergiel-Błaszczyk, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu, podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę POIS.01.03.01-00-0111/16-00 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszanie emisyjności gospodarki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotyczącą ''Termomodernizacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15''.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 14.03.2017 r. godz. 10:00 skierowany do konsumentów wody z sieci wodociągowej w Drużykowej oraz Rędzinach, gmina Szczekociny
(14.03.2017)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 13.03.2017 r. pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągowej w Drużykowej oraz Rędzinach. Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wskazują, iż woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1989).

W związku z powyższym stwierdzam, iż woda z sieci wodociągowej w Drużykowej oraz Rędzinach zasilanej przez ujęcie w Dąbrówce gmina Moskorzew nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli.

Komunikat PPIS w Zawierciu z dnia 08.03.2017 r. jest nieaktualny.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 11.03.2017 r. godz. 13:00 skierowany do konsumentów wody z sieci wodociągowej w Drużykowej oraz Rędziny, gmina Szczekociny
(11.03.2017)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 09.03.2017 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano 5 próbek wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągowej w Drużykowej oraz Rędzinach. W próbce wody pobranej z sieci wodociągowej w Drużykowej badania wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego - bakterie grupy coli, jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z powyższym woda z sieci wodociągowej w Drużykowej i Rędzinach

nadal nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania ustępów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z wodociągu, nawet po przegotowaniu woda z kranu nie nadaje się do spożycia.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.

Jakość wody w sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Zawierciu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Informacje dotyczące jakości wody z w./w wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 08.03.2017 r. godz. 14:00 skierowany do konsumentów wody z sieci wodociągowej w Drużykowej oraz Rędziny, gmina Szczekociny
(08.03.2017)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 06.03.2017 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrana została próbka wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągowej w Drużykowej. Przeprowadzone badania wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych - bakterie grupy coli, jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z powyższym woda z sieci wodociągowej w Drużykowej i Rędzinach

nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania ustępów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z wodociągu, nawet po przegotowaniu woda z kranu nie nadaje się do spożycia.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.

Jakość wody w sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Zawierciu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Informacje dotyczące jakości wody z w./w wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Więcej ...
 

''Bezpieczeństwo wodne w budynkach''
(06.03.2017)

Poniżej przedstawiamy opracowanie przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia z marca 2011 r. pt.: ''Bezpieczeństwo wodne w budynkach'' celem ewentualnego wykorzystania w bieżącej działalności.

Więcej ...
 

INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAWIERCIU DOTYCZĄCA GRYPY PTAKÓW A(H5N8)
(13.02.2017)

W dniu 10.02.2017 r. potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu zawierciańskiego, w miejscowości Chruszczobród, w gminie Łazy.

W związku z zaistniałą sytuacją, informuję że na terenie powiatu zawierciańskiego nie stwierdzono przypadków zakażenia wirusem grypy ptaków H5N8 u ludzi.

Przeprowadzone w Państwowym Instytucie Weterynaryjny w Puławach wstępne badania wirusa H5N8, wykrytego w Polsce, wskazują brak głównych cech przystosowawczych wirusa do organizmu człowieka.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zawierciu:

http://piw.zawiercie.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Więcej ...
 

KOMUNIKAT
(10.01.2017)

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o wysokim poziomie pyłu zawieszonego na terenie województwa śląskiego.

Sprawdź aktualną jakość powietrza

www.katowice.pios.gov.pl

Zaleca się:

1. Osobom starszym, kobietom w ciąży, dzieciom i młodzieży - ograniczyć do minimum przebywanie na powietrzu.

2. Przed wyjściem z domu należy założyć maseczkę przeciwpyłową, która można zakupić m. in. w sklepach z akcesoriami BHP lub materiałami budowlanymi.

3. W razie pogorszenia stanu zdrowia należy udać się do lekarza.

Więcej ...
 

INFORMACJA
(14.12.2016)

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27.12.2016 do 05.01.2017 nie będą przyjmowane do badań próbki wody oraz próbki kału.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 14.10.2016 r. godz. 10:30 skierowany do konsumentów wody z sieci wodociągowej w Łanach Wielkich, Gm. Żarnowiec
(14.10.2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 13.10.2016 r. pobrano 3 próbki wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągowej w Łanach Wielkich i Brzezinach. Wyniki przeprowadzonych badań wody wskazują, iż woda pochodząca z sieci wodociągowej, pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1989).

W związku z powyższym stwierdzam, iż woda z sieci wodociągowej w Łanach Wielkich nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli.

Ze względu na chlorowanie wody możliwa jest zmiana zapachu i smaku wody.

Komunikat z dnia 13.10.2016 r. jest nieaktualny.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciuz z dnia 13.10.2016 r. godz. 14:30 skierowany do konsumentów wody z sieci wodociągowej w Łanach Wielkich, Gm. Żarnowiec
(13.10.2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 11.10.2016 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu pobrana została próbka wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągowej w Łanach Wielkich - studzienka wodociągowa. Przeprowadzone badania wykazały przekroczenie parametrów mikrobiologicznych - bakterie grupy coli i Escherichia coli, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z powyższym woda z sieci wodociągowej w Łanach Wielkich nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania ustępów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z wodociągu, nawet po przegotowaniu woda z kranu nie nadaje się do spożycia.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.

Z uzyskanych od administratora ujęcia i sieci wodociągowej informacji wynika, że zostały podjęte już działania zmierzające do poprawy jakości wody.

Jakość wody w sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Zawierciu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Informacje dotyczące jakości wody z w./w wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Więcej ...
 

BEZPŁATNE, CERTYFIKOWANE SZKOLENIA w ramach projektu pt. ''ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV''
(05.10.2016)
Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 23.09.2016 r. godz. 09:00 skierowany do konsumentów wody z ujęcia Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny zlokalizowanego w Szczekocinach, ul. Parkowa 1 oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie
(22.09.2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 21.09.2016 r. pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych z ujęcia Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny i sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie. Wyniki przeprowadzonych badań wody wskazują, iż woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1989).

W związku z powyższym stwierdzam, iż woda z ujęcia Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny i sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli.

Ze względu na chlorowanie wody możliwa jest zmiana zapachu i smaku wody.

Komunikat z dnia 14.09.2016 r. jest nieaktualny.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 22.09.2016 r. godz. 09:00 skierowany do konsumentów wody z ujęcia w Zdowie, ul. Źródlana oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie
(22.09.2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 20.09.2016 r. pobrano 3 próbki wody do badań laboratoryjnych z ujęcia i sieci wodociągowej w Zdowie. Wyniki przeprowadzonych badań wody wskazują, iż woda pochodząca z ujęcia w Zdowie i sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie, pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. ,poz. 1989).

W związku z powyższym stwierdzam, iż woda z ujęcia i sieci wodociągowej w Zdowie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli.

Ze względu na chlorowanie wody możliwa jest zmiana zapachu i smaku wody.

Komunikat z dnia 20.09.2016 r. jest nieaktualny.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 20.09.2016 r. godz. 12:00 skierowany do konsumentów wody z ujęcia w Zdowie, ul. Źródlana oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie
(20.09.2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 16.09.2016 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach pobrana została próbka wody do badań laboratoryjnych z ujęcia w Zdowie, ul. Źródlana. Przeprowadzone badania wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego - bakterii grupy coli, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). Ujęcie w Zdowie, ul. Źródlana zaopatruje wyłącznie miejscowość Zdów.

W związku z powyższym woda z ujęcia w Zdowie oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania ustępów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z wodociągu, nawet po przegotowaniu woda z kranu nie nadaje się do spożycia.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.

Z uzyskanych od administratora ujęcia i sieci wodociągowej informacji wynika, że zostały podjęte już działania zmierzające do poprawy jakości wody.

Jakość wody w sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Zawierciu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Informacje dotyczące jakości wody z w./w wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Więcej ...
 
Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa akcji szczepienia lisów wolno żyjących w akcji jesień 2016 roku.
(19.09.2016)

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 23.09.-30.09.2016 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

APobierz pełną informację w PDF

 

II Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w Szachach Szybkich i Błyskawicznych
(19.09.2016)

W dniach od 09 do 10 grudnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbędą się II Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w Szachach Szybkich i Błyskawicznych. Organizatorem turnieju jest Polski Związek Szachowy we współpracy z Towarzystwem Edukacyjno - Sportowym ''Solvitur'' oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Patronat nad turniejem objęła Prezes Rady Ministrów, Pani Beata Szydło.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 14.09.2016 r. godz. 13:00 kierowany do konsumentów wody z ujęcia Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny zlokalizowanego w Szczekocinach, ul. Parkowa 1 oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie
(14.09.2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 12.09.2016 r. pobranych zostało 6 próbek wody do badań laboratoryjnych z ujęcia Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny, ul. Parkowa 1 oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie. Przeprowadzone badania wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego - bakterii grupy coli, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). Ujęcie Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny, ul. Parkowa 1 zaopatruje część miejscowości Szczekociny tj. między innymi osiedle 3 Maja, ulice: Parkowa, Jana Pawła II, Pasierbińskiego, Słoneczna, Spółdzielców, część ulicy Senatorskiej oraz ogólnodostępne punkty czerpalne przy ulicy Paderewskiego i Krakowskiej.

W związku z powyższym woda z ujęcia Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny, ul. Parkowa 1 oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania ustępów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z wodociągu, nawet po przegotowaniu woda z kranu nie nadaje się do spożycia.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.

Z uzyskanych od administratora ujęcia i sieci wodociągowej informacji wynika, że zostały podjęte juz działania zmierzające do poprawy jakości wody.

Jakość wody w sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Zawierciu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Informacje dotyczące jakości wody z w./w wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Więcej ...
 

KONKURS ''Oddal to''
(12.09.2016)

Konkurs ''Oddal to'' został ogłoszony przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Polskie Towarzystwo Higieniczne. Konkurs stanowi wstęp do szerszych działań skierowanych szczególnie do młodych osób, w kontekście profilaktyki uzależnień oraz szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu życia. Ma na celu zainteresowanie opinii publicznej, szczególnie młodzieży zdrowym stylem życia i będzie przeprowadzony z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej aplikacji ''Oddal to''. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 września 2016 r.

Konkurs został ogłoszony w dwóch kategoriach:

I. Konkurs indywidualny skierowany do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. W celu wzięcia udziału w konkursie należy:

1. Ściągnąć darmową aplikację na telefon komórkowy ''Oddal to'' ze sklepu Google play oraz App store.

2. Zrobić za jej pomocą zdjęcie czemuś niezdrowemu lub wybrać z poziomu aplikacji takie zdjęcie z galerii i ''Oddalić je''.

3. Wejść na stronę www.oddalto.gis.gov.pl - wypełnić formularz konkursowy oraz załączyć ''oddalone'' zdjęcie i następnie zgłosić je do konkursu.

4. Do wygrania są nagrody warte łącznie 10000 złotych.

Więcej ...
 
Kampania 2016 - 17
''Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie''
(03.06.2016)

Bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Takie jest główne przesłanie kampanii ''Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy'' na lata 2016 - 17.

Więcej ...
 
Europejski Tydzień Szczepień
(21.04.2016)

W dniach 24-30 kwietnia 2016 roku obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. ''Domknijmy lukę w szczepieniach'' - pod takim hasłem odbywa się tegoroczny tydzień szczepień, inicjatywa światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która ma służyć zwiększeniu wiedzy na temat ochrony przed chorobami zakaŸnymi.

Więcej ...
 
Informacja
(21.03.2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu

I N F O R M U J E

iż na terenie województwa śląskiego jest realizowana kampania edukacyjna

''Mam świadomość jak być zdrowym''

Więcej ...
 
Komunikat PPIS w Olkuszu z dnia 09.02.2016 r.
(09.02.2016)

Odnośnik

 
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu z dnia 08.02.2016 r.
(08.02.2016)

Odnośnik

 
Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trakcie wykonywania czynnoœci odbiorowych obiektów
(23.12.2015)

AInformacja

 
Informacja - Badania
(07.12.2015)

Informujemy, że w dniach od 21.12.2015 do 05.01.2016r. nie będą przyjmowane do badań próbki wody oraz próbki kału.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu z dnia 13 stycznia 2011r. uprzejmie informujemy, że koszt badania próbek kału w kierunku pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella wynosi 99 zł (za 3 próbki). Nie ma możliwości zapłaty kartą płatniczą.


Więcej ...
 
Informacja dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej oraz sprzedaży bezpośredniej żywności
(08.10.2015)

Zgodnie z art. 61 pkt. 1 i art. 63 ust. 1, 2 , 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 594), podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego typu zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane oraz działalność w zakresie dostaw bezpośrednich obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej ...
 
Ocena Jakości wody
(07.09.2015)

W miejscach wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego.

AInformacja

 
Informacja dotycząca szczepienia lisów wolno żyjących na terenie wojwództwa śląskiego.
(04.09.2015)

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa akcji szczepienia lisów wolno żyjących w akcji jesień 2015 roku.

AInformacja

 
Informacja nt. nowego koronawirusa MERS-CoV dla osób podróżujących w rejon Bliskiego Wschodu i do Korei Południowej
(13.07.2015)

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO i ECDC z 1 lipca 2015 r. i jest aktualna na dzień dzisiejszy.

AInformacja koronawirus MERS - CoV

 
Informacja nt. nowego koronawirusa MERS-CoV dla osób podróżujących w rejon Bliskiego Wschodu i do Korei Południowej
(03.07.2015)

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO i ECDC z 29 czerwca 2015 r. i jest aktualna na dzień dzisiejszy.

AInformacja koronawirus MERS - CoV

 
Informacja nt. nowego koronawirusa MERS-CoV dla osób podróżujących w rejon Bliskiego Wschodu i do Korei Południowej
(30.06.2015)

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO i ECDC z 17 czerwca 2015 r. i jest aktualna na dzień dzisiejszy.

AInformacja koronawirus MERS - CoV

 
Komunikat dotyczący jakości wody
(30.06.2015)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu z dnia 30.06.2015r. godz. 13:15 skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Sieliczowicach gm. Kroczyce.

AKomunikat dot. jakości wody

 
Informacja nt. nowego koronawirusa MERS-CoV dla osób podróżujących w rejon Bliskiego Wschodu i do Korei Południowej
(19.06.2015)

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO i ECDC z 8 czerwca 2015 r. i jest aktualna na dzień dzisiejszy.

AInformacja koronawirus MERS - CoV

 
Zaproszenie na szkolenie (20.05.2015)

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu 29.05.2015 r. w godz. 10.00 - 13.00, w sali nr 203 Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu, ul. Piastowska 1. Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności oraz właścicieli zakładów żywienia zbiorowego, prowadzących działalność na terenie powiatu zawierciańskiego i dotyczy aktualnych zagadnień i przepisów prawnych z zakresu produkcji żywności (znakowanie, badania żywności, stosowanie substancji dodatkowych).

AProgram szkolenia

 
Informacja prasowa dot. szczepienia lisów przeciwko wściekliŸnie. (24.04.2015)

W dniach 24.04.2015-03.05.2015 na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładanie z samolotów szczepionek przeciwko wściekliŸnie dla lisów wolno żyjących. Prosimy o nie podnoszenie szczepionki z ziemii, a także o nie wypuszczanie psów ze swoich zagród. Informacje dodatkowe można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: (32) 42 88 611.

AZałącznik

 
Europejski Tydzień Szczepień (23.04.2015)

W dniach 20-25 kwietnia 2015 roku obchodzony będzie po raz dziesiąty Europejski Tydzień Szczepień. Podobnie jak w latach ubiegłych jest to inicjatywa koordynowana przez światową Organizację Zdrowia, a realizowana przez państwa członkowskie na krajowym i lokalnym poziomie.

Głównym celem przedsięwzięcia w 2015 roku jest podnoszenie świadomości znaczenia szczepień wśród rodziców i opiekunów dzieci oraz pracowników służby zdrowia, polityków, decydentów i mediów.

Mając na uwadze stałą potrzebę działań edukacyjnych w tym obszarze w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień, przygotowany został poradnik dla rodziców pt.: 'ABC Szczepienia ochronne. Praktyczny poradnik dla rodziców dzieci do 2. roku życia' oraz ulotka informacyjna.

Poradnik ma za zadanie nie tylko przybliżyć problematykę szczepień ochronnych i przygotować rodziców/opiekunów dzieci do kolejnych wizyt w punkcie szczepień, ale poprzez interaktywną formę, zachęcić ich do rzetelnej i aktywnej obserwacji dziecka po szczepieniu.
Więcej ...
 
Nowe zasady znakowania żywności (16.04.2015)

Od dnia 13.12.2014 r. obowiązuje nowe prawo na temat znakowania żywności, którego celem jest zapewnienie konsumenta, że otrzymuje on czytelne i prawdziwe informacje o składzie żywności, aby umożliwić mu dokonywanie œwiadomych wyborów dotyczących spożywanej żywności.NOWE ZASADY ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu (25.02.2015)

mamswiadomosc

INFORMUJE

iż na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się kampania
edukacyjna 'Mam świadomość jak być zdrowym'

której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego
mieszkańców naszego Regionu poprzez podniesienie poziomu wiedzy
na temat zakażeń krwiopochodnych, przestrzegania zasad higieny
oraz procedur dekontaminacji narzędzi i sprzętu.

W związku z powyższym zostaną przeprowadzone bezpłatne
warsztaty szkoleniowe skierowane do właścicieli i pracowników
wybranych gabinetów pielęgnacji urody działających na terenie
powiatu zawierciańskiego

Miejsce i termin szkolenia:
Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34 (sala 317)
17.03.2015 r. godz. 10.00 - 13.00

Więcej informacji na temat kampanii na stronie
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
http://www.wsse.katowice.pl

 
EBOLA (11.02.2015)

AOśrodki wiodące przeznaczone do leczenia osób podejrzanych lub zarażonych wirusem EBOLA

AInformacja dla osób podróżujących do Demokratycznej Republiki Kongo w związku z wystąpieniem zachorowań na gorączkę krwotoczną Ebola

AInformacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii oraz Senegalu w związku z epidemią gorączki Ebola

AInformacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone oraz Nigerii w związku z epidemią gorączki Ebola

AInformacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei oraz państwach sąsiadujących

AInformacje dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone w związku z epidemią gorączki Ebola

AInformacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola

ABadania diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem Ebola

ALaboratora wchodzące w skład Europejskiej Sieci Laboratoriów BSL-4

AReferencyjne laboratoria WHO w zakresie badań w kierunku gorączek krwotocznych oraz zakażeń abrovirusami

AZalecenia dotyczące pakowania materiałów klinicznych

 
Wykaz POZ (08.01.2015)

Lista podmiotów leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z NFZ na świadczenie usług POZ, aktualna na dzien 8.01.2015

AZałącznik

 
Zaproszenie na szkolenia (08.12.2014)
Swiss Contribution MZ

Zapraszamy pracowników usług pozamedycznych
(fryzjerzy, kosmetyczki, tatuażyści) oraz sektora ochrony zdrowia
na szkolenia w zakresie prewencji HCV

17.11.2014 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH oraz Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął cykl szkoleń w ramach Projektu 5 pt. 'Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)', realizowanym w ramach Programu 'Zapobieganie zakażeniom HCV'.

W ramach Projektu w latach 2014 i 2015 na terenie 11 województw odbędzie się 55 szkoleń dedykowanych pracownikom sektora usług pozamedycznych, wykonujących zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanek (tj. salonów kosmetycznych, tatuażu, studiów fryzjerskich) oraz 22 szkolenia dla pracowników sektora ochrony zdrowia.

Na stronie www.szkoleniehcv.pzh.gov.pl znajduje się lista kursów wraz z adresem i terminem ich realizacji. Wystarczy wejść, wybrać miasto, dogodny termin i zarezerwować miejsce. Szkolenia są finansowane ze środków Programu 'Zapobieganie zakażeniom HCV'. Serdecznie zapraszamy!

AWięcej informacji

 
Wytyczne GIS dot. jakości wody na pływalniach (13.09.2014)

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach:

AWytyczne

 
Lista rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych (22.09.2014)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu uprzejmie informuje, że na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl zamieszczona jest aktualna lista rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych z terenu całego kraju, uprawnionych do uzgadniania projektów pod względem sanitarno-higienicznym.

 
Komunikat dotyczący szczepienia lisów wolno żyjących
na terenie powiatu zawierciańskiego
(18.09.2014)

W dniach 01.10.2014 - 08.10.2014 na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładanie z samolotów szepionek przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących. Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200m. Zrzuty szczepionki obejmą całość województwa śląskiego z przeznaczeniem 20 dawek na 1km2 na obszarze 8030,5km2 oraz 30 dawek na 1km2 na obszarze 2100km2.

Prosimy o nie podnoszenie szczepionki z ziemii, a także o nie wypuszczanie psów ze swoich zagród. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 4288611.

 
Ostrzeżenie (12.09.2014)

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.

W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina, że spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia, nawet w butelkach łudząco przypominających oryginalne produkty, może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć. Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego wynosi od 4 do 15 ml. Dawka śmiertelna, minimalna to tylko 30 ml. W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość, wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyśpieszony, głęboki. Występują nudności, wymioty i bóle brzucha. Następują: spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca oraz zaburzenia widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.

 
Informacje dla podróżujących (11.09.2014)

AInformacja dla osób podróżujących do Demokratycznej Republiki Kongo w związku z wystąpieniem zachorowań na gorączkę krwotoczną Ebola

AInformacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii oraz Senegalu w związku z epidemią gorączki Ebola

AInformacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone oraz Nigerii w związku z epidemią gorączki Ebola

AInformacja dla osób podróżujących do Pakistanu, Syrii, Kamerunu, Gwinei Równikowej, Afganistanu, Etiopii, Iraku, Izraela, Somalii i Nigerii w odniesieniu do poliomyelitis

AInformacje na temat zakażeń MERS-CoV w Arabii Saudyjskiej i krajach sąsiadujących

AInformacje na temat potencjalnych zagrożeń związanych z sytuacją powodziową na Bałkanach

AInformacje na temat epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei oraz państwach sąsiadujących

AInformacje dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone w związku z epidemią gorączki Ebola

AInformacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola

ABadania diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem Ebola

ALaboratora wchodzące w skład Europejskiej Sieci Laboratoriów BSL-4

AReferencyjne laboratoria WHO w zakresie badań w kierunku gorączek krwotocznych oraz zakażeń abrovirusami

AZalecenia dotyczące pakowania materiałów klinicznych

 
Kampania 'Stres w pracy? Nie, dziękuję!' (29.04.2014)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, że Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy koordynuje działania związane z kampanią informacyjną Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 'Stres w pracy? Nie, dziękuję !'.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się do małych i średnich przedsiębiorców, którzy swoimi działaniami poprawiają warunki pracy w zakładach pracy, aby zachęcić do udziału w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zaprasza do składania wniosków w ramach kolejnej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP.

Poniżej zamieszczamy Kalendarium polskiej edycji kampanii 'Stres w pracy? Nie, dziękuję!' oraz podajemy adres strony internetowej, na której zamieszczono szczegółowe informacje na temat Kampanii - stres.ciop.pl

 
Europejski Tydzień Szczepień 2014 (09.04.2014)

W dniach 22-26 kwietnia obchodzony będzie w Polsce, pod hasłem Zaszczep w sobie chęć szczepienia, Europejski Tydzień Szczepień. Tak jak w latach ubiegłych jest to inicjatywa kierowana i koordynowana przez Światową Organizację Zdrowia.

Celem Europejskiego Tygodnia Szczepień w 2014 r. jest podnoszenie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed chorobami, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych.

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień uprzejmie zapraszamy na konferencję pt. 'Zaszczep w sobie chęć szczepienia', która odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że dnia 24 kwietnia 2014 r. w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego, ul. Powstańców Śląskich 8 w Zawierciu, zorganizowany będzie punkt informacyjny, w którym będzie można uzyskać informacje dotyczące szczepień.

 
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego (24.02.2014)

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.

W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:

- nie dotykać padłych zwierząt,
- nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,
- powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,
- w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
- osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych - należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.

Więcej informacji na stronach:

Inspekcji Weterynaryjnej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Światowy Program Eradykacji Poliomyelitis (19.11.2013)
Ministerstwo Finansów Swiss Contribution Swiss Contribution

Światowy Program Eradykacji Poliomyelitis jest jednym z najszerzej zakrojonych działań międzynarodowych na rzecz zdrowia publicznego, na czele którego stoi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Szacuje się, że program pomógł już prawie 5 mln dzieci, które dziś poruszają się o własnych siłach.

Pomimo Certyfikacji Eradykacji Poliomyelitis w większości krajów na świecie, dziki wirus polio wciąż jest aktywny w Afganistanie, Egipcie, Indiach, Nigerii, Pakistanie i Izraelu. W 2010 r. również Tadżykistan zmagał się z epidemią tej choroby. Odnotowano wówczas przypadki poliomyelitis na blisko połowie obszaru tego kraju, a sam wirus polio w krótkim okresie czasu rozprzestrzenił się poza granice Tadżykistanu. I choć przy współpracy z organizacjami międzynarodowymi i dzięki aktywnej kampanii promującej szczepienia epidemię udało się powstrzymać, Tadżykistan odnotował aż 457 przypadków polio zarówno wśród dzieci i dorosłych, w tym 29 przypadków śmiertelnych. W 2013 r. dziki szczep wirusa polio wykryto w ściekach w Izraelu i jest on na tyle niebezpieczny, że władze tego kraju podjęły decyzję o wprowadzeniu masowych szczepień przeciw poliomyelitis. Ponadto w październiku 2013 r. w Syrii wykryto krążący dziki szczep wirusa polio, który u aż 17 osób spowodował wystąpienie porażeń.

Wobec wzrostu liczby potwierdzonych przypadków zachorowania na poliomyelitis oraz rozszerzenia się obszaru na którym potwierdzono cyrkulację wirusa polio,istnieje ryzyko pojawienia się choroby na terenie Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę bliskość geograficzną Izraela i Syrii, a także migrację mieszkańców tych krajów do krajów UE, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca zachowanie szczególnej czujności i ostrożności, a także uważne monitorowanie sytuacji w poszczególnych krajach Europy.

Dzięki wieloletnim szczepieniom wszystkich dzieci, w Polsce od lat nie występują zachorowania na polio. Natomiast zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z 41 Zgromadzenia WHO, kontynuowana jest strategia eradykacji polio, która obejmuje:

- nadzór nad ostrymi porażeniami wiotkimi (OPW),
- utrzymanie wysokiego odsetka osób zaszczepionych,
- prawidłową diagnostykę kliniczną i wirusologiczną.

Aktualnie w Polsce najważniejszym elementem strategii jest nadzór nad ostrymi porażeniami wiotkimi. Zgodnie z założeniami, lekarz rozpoznający OPW wypełnia formularz zgłoszenia, powiadamia PSSE, a następnie zleca pobranie 2 próbek kału, które należy przesłać do badania w Laboratorium Referencyjnym Zakładu Wirusologii NIZP-PZH. Zgłoszenia OPW są rejestrowane w Zakładzie Epidemiologii NIZP-PZH, a następnie przesyłane do Ogólnoeuropejskiej Bazy Danych koordynowanej przez WHO. Po upływie okresu od 60 do 90 dni należy przeprowadzić badanie kontrolne pacjenta i uzupełnić raport końcowy, który PSSE ma obowiązek przesłać do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

Podsumowując:

nadzór nad OPW jest standardową metodą postępowania mającego na celu zebranie dokumentacji potwierdzającej brak krążenia dzikich szczepów wirusa polio w kraju.

Nie zaniedbujmy zgłaszania ostrych porażeń wiotkich !!!

 
Przypadki zarażenia dzikim szczepem wirusa polio w Izraelu, Syrii, Kamerunie i Sudanie Południowym (17.10.2013)

W nawiązaniu do informacji jakie napływają do KPC ds. MPZ na temat zachorowań na poliomyelitis jak również izolacji dzikiego szczepu wirusa polio od ludzi i z próbek środowiskowych w Izraelu, Syrii, Kamerunie i Sudanie Południowym chcielibyśmy przesłać Państwu przegląd aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Więcej ...
 
Ocena jakości wody (13.09.2013)

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2012 r.:

AOcena

 
Europejski Tydzień Szczepień (09.04.2013)

Logo_Nie_Palę


EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ (EIW)

22-27 kwiecień 2013

Zapobiegaj Chroń Zaszczep

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22-27 kwietnia 2013 roku w Państwowej Inspekcji Sanitarnej obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week (EIW) objęty patronatem Światowej Organizacji Zdrowia.

W tych dniach pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych będą udzielać wszelkich informacji na temat szczepień ochronnych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Informacje można uzyskać bezpośrednio lub telefonicznie w PSSE Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15 w pokoju nr 13, tel. 32 6723491, w godzinach od 8:00 - 15:00.

Hasło tegorocznego Tygodnia Szczepień brzmi: Chroń Swój Świat - Zaszczep się!

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom oraz zwiększenie świadomości społecznej w przedmiotowej kwestii.

EIW został zapoczątkowany w 2005 roku przez Światową Organizację Zdrowia. Od tego czasu, w obchodach aktywnie uczestniczą kraje z całego regionu europejskiego.

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych ww. tematyką do odwiedzenia naszego stoiska edukacyjnego zorganizowanego w dniu 24.04.2012 w ZLA ul. Powstańców Śląskich 8 w godz. 9:00 - 13:00. Pracownicy Sekcji Epidemiologii prowadzić będą poradnictwo oraz dystrybucję materiałów dotyczących szczepień ochronnych.

 
Informacja dotycząca sezonu grypowego 2012/2013 (16.01.2013)

Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych. Zachorowania mogą być wywoływane przez ponad 200 różnych gatunków wirusów. Najczęstszą przyczyną zachorowań są wirus grypy typu A i B, wirus RS oraz wirusy paragrypy. W porównaniu z zachorowaniami wywołanymi innymi wirusami, zachorowania na grypę mogą wywoływać poważne powikłania, równocześnie jednak dostępne są skuteczne szczepienia ochronne przeciw grypie.

W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Rejestruje się wtedy od kilkuset do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne.

Więcej ...
 
Metanol - ulotka (31.12.2012)
 
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego (02.12.2012)

Nie PijW związku z kolejnymi przypadkami zgonów w Republice Czeskiej spowodowanych spożyciem alkoholu metylowego, Główny Inspektor Sanitarny ponownie przestrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia.

Prowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przełomie września i października liczne kontrole nie wykazały skażenia alkoholu znajdującego się w oficjalnym obrocie w Polsce. Jednak w badaniach alkoholu przywiezionego indywidualnie z Czech i przekazanego do badań przez osoby prywatne do badania w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono w kilku przypadkach przekroczenie dopuszczalnego stężenia metanolu.

Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego 4-15 ml; dawka śmiertelna minimalna to tylko 30 ml.

Objawy zatrucia alkoholem metylowym: W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość, wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyśpieszony, głęboki. Nudności, wymioty, bóle brzucha. Spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca, zaburzenia widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.

 
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy (22.11.2012)
 
Praktyczne wskazówki dla konsumentów ryb (07.11.2012)

Prezentujemy opracowaną w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ulotkę 'Praktyczne wskazówki dla konsumentów ryb'.

Ulotka zawiera informację na temat wartości odżywczych ryb oraz praktyczne wskazówki dotyczące zakupu świeżych ryb.

ABroszurka

AUlotka

 
Uchylenie decyzji w sprawie wprowadzania do obrotu alkoholu wyprodukowanego na terenie Republiki Czeskiej (10.10.2012)

Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego znak GIS PR- 073-44/MB/12 z dnia 9 października 2012 r.:


Informacja prasowa

Główny Inspektor Sanitarny uchylił 9 października zakaz wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych powyżej 20 proc. pochodzących z Republiki Czeskiej.

Od momentu wydania tej decyzji, tj. od 16 września br. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowali prawie 70 tys. punktów handlowych, zabezpieczyli ponad 175 tys. butelek alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej. Przebadano ponad 600 próbek. Przebadane próbki pochodzące z legalnego alkoholu nie zawierały metanolu w stężeniu przekraczającym obowiązujące normy.

Zgodnie z oficjalną informacją, przekazaną do Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez czeskie Ministerstwo Rolnictwa, wyniki śledztwa policyjnego i ustaleń innych organów kontrolnych wskazują, że przedmiotem legalnego eksportu były wyłącznie bezpieczne alkohole pochodzące z legalnej produkcji.

W badaniach alkoholu przywiezionego indywidualnie z Czech i przekazanego do badań przez osoby prywatne do badania w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono w kilku przypadkach przekroczenie dopuszczalnego stężenia metanolu. W związku z tym, Główny Inspektor Sanitarny ponownie ostrzega przed nabywaniem i spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia. Spożywanie takiego alkoholu wiąże się z ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia, utratą wzroku, a nawet śmierci.

 
Handel grzybami (09.10.2012)

Zasady wprowadzania grzybów świeżych
do obrotu handlowego

Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo środków spożywczych zawierających w swoim składzie grzyby obejmuje 44 gatunki (zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy - Dz. U. 2011 nr 115 poz 672).

Punkt skupu grzybów oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie targowisk są zobowiązani zatrudniać osoby posiadające uprawnienia klasyfikatora grzybów.

Grzyby świeże rosnące w warunkach naturalnych wolno sprzedawać w placówkach handlowych lub na targowisku pod warunkiem:

- uzyskania atestu klasyfikatora grzybów;
- umieszczenia w miejscu sprzedaży informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy. Wydając atest na grzyby dokonuje się m.in. oceny zgodności gatunkowej grzybów oraz cech organoleptycznych. Atest obejmuje badaną partię której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godzin w temperaturze 10 stopni.

Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:

www.grzybyjadalne.wordpress.com

AUlotka - podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania

 
Etykiety produktów mogących zawierać alkohol metylowy (19.09.2012)

Poniżej prezentujemy wygląd etykiet alkoholi wskazanych przez czeskie Ministerstwo Zdrowia, w których podejrzewa się, że mogą zawierać alkohol metylowy.

Lassky Tuzemak:

Tuzemak:

Tuzemak:

Svestkova vodka:

Vodka Lunar:

Vodka:

Hanacka vodka:

Merunka:

Albanska borovicka

 
Komunikaty dot. zatruć alkoholem na terenie Republiki Czeskiej (21.09.2012)

Wyjaśnienie Głównego Inspektora Sanitarnego do decyzji o wstrzymaniu obrotu napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu powyżej 20% wyprodukowanymi na terytorium Republiki Czeskiej

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego o wstrzymaniu sprzedaży alkoholu

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z informacjami o licznych przypadkach śmiertelnych zatruć alkoholem metylowym na terenie Republiki Czeskiej

Komunikat dotyczący zatruć alkoholem niewiadomego pochodzenia

 
Informacja dot. piaskownic dla dzieci (18.07.2012)

W 2012 roku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu przeprowadzili wizytację siedmiu piaskownic dla dzieci. Nie badano czystości mikrobiologicznej próbek piasku z piaskownic.

Piasek w piaskownicach został wymieniony przed rozpoczęciem sezonu w maju lub na początku czerwca. Stwierdzono, że piasek wizualnie nie jest zanieczyszczony, teren wokół piaskownic utrzymany jest czysto, urządzenia rekreacyjne nie zniszczone. Na placach zabaw znajdują się pojemniki na odpadki i ławki. Piaskownice nie były zabezpieczone przed dostępem zwierząt, ogrodzone ani zadaszone.

Administratorów poinformowano, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, zaleca się wymianę piasku jeszcze dwukrotnie w trakcie sezonu oraz ogrodzenie piaskownic i przykrywanie piasku na noc - co utrudni dostęp do piaskownic zwierzętom. Zalecano również umieszczenie na terenach placów zabaw informacji o zakazie wprowadzania do piaskownicy zwierząt oraz o nie spożywaniu przez dziecko posiłków bądź napojów podczas zabawy w piaskownicy i konieczności dokładnego umycia rąk i twarzy dziecka po zakończonej zabawie.

Dokument:A
 
Bezpieczny wypoczynek (12.07.2012)

KleszczW dniu 09.07.2012 r. pracownicy Oświaty Zdrowotnej wspólnie z Dyrekcją i pracownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawierciu zorganizowali akcję prozdrowotną skierowaną do uczestników Warsztatów. Prelekcje i pokaz filmu 'Kleszcze' dotyczyły bezpiecznego wypoczynku, a także stylu życia osób dorosłych wolnego od dymu tytoniowego. Tematyka edukacji obejmowała profilaktykę:

- chorób zakaźnych,
- chorób przenoszonych przez kleszcze,
- zakażeń wywoływanych przez bakterię Escherichia coli,
- antytytoniową,
- zasady bezpiecznego korzystania z promieni słonecznych i UV.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne: ulotki, broszury, plakaty, znaki zakazu palenia.

 
Zasady bezpieczeństwa podczas upałów (02.07.2012)

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30 st. C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

1. PRZYSTOSOWANIE DOMU LUB MIESZKANIA

- utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniach do 32 st. C w dzień i do 24 st. C w nocy;
- odsłanianie i otwieranie okien w nocy i wcześnie rano, gdy na zewnątrz temperatura powietrza jest niższa;
- zamykanie oraz zasłanianie okien zasłonami lub żaluzjami, również w klimatyzowanych pomieszczeniach;
- wyłączanie w miarę możliwości sztucznego oświetlenia i urządzeń elektrycznych.
Więcej ... Ulotka:A
 
Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży (09.07.2012)

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Bezpieczne wakacje 2012

W dnia 3-5 lipca 2012 r. na obozach pod namiotami w Rzędkowicach, Żelazku, Podlesicach, pracownicy Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili edukację zdrowotną związaną z bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Tematyka prelekcji obejmowała:

- profilaktykę chorób zakaźnych;
- profilaktykę chorób przenoszonych przez kleszcze;
- profilaktykę zakażeń wywoływanych przez bakterię Escherichia coli;
- profilaktykę antytytoniową;
- bezpieczne korzystanie z promieni słonecznych i UV.

Edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań, propagowanie zdrowego stylu życia oraz materiały informacyjno-edukacyjne były przyjęte z dużym zainteresowaniem przez uczestników wypoczynku.

Dla kadry opiekunów przeprowadzono szkolenia dotyczące profilaktyki antytytoniowej w zakresie Projektu TOB3CIT. Przekazano ulotki, plakaty, ujednolicone znaki zakazu palenia. W edukacji uczestniczyło ogółem 120 osób.

 
Plakat 'Bezpiecznie Ferie Zimowe' (13.01.2012)

APlakat

 
Poradnik żłobkowy (13.01.2012)

Poradnik żłobkowy - opieka na dziećmi do lat 3:

APoradnik

 
Koniec epidemii E. Coli w Niemczech (29.07.2011)

W dniu 26 lipca 2011 r. Instytut Roberta Kocha w Berlinie ogłosił wygaśnięcie ogniska epidemicznego zakażeń wywołanych E. coli O104:H4 STEC w Niemczech. Komunikat Instytutu został wydany na podstawie danych epidemiologicznych wskazujących, że od dnia ostatniego zachorowania wywołanego szczepem epidemicznym E. coli upłynęły ponad trzy tygodnie, tj. okres przekraczający ponad dwukrotnie najdłuższy okres wylęgania choroby i uwzględniający również możliwe opóźnienia w zgłaszaniu nowych przypadków.

Więcej ...
 
Informacja o zachorowaniach ludzi na gorączkę Zachodniego Nilu w Europie (19.08.2011)

W ciągu ostatnich tygodni 2011 r. odnotowano wystąpienie 37 przypadków zachorowań na gorączkę Zachodniego Nilu na terenie Grecji, Rumunii, Albanii i Rosji. W większości przypadków zachorowania te wystąpiły na obszarach o podwyższonym ryzyku zakażenia wirusem gorączki zachodniego Nilu w Europie.

W latach ubiegłych zachorowania wywołane tym wirusem zgłaszano także w innych krajach europejskich: Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Turcji, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji i Serbii, a także na terenach bezpośrednio graniczących z Polską: w Czechach, Słowacji, Ukrainie i na Białorusi.

Należy podkreślić, że w 2010 r. na terenie Grecji odnotowano wystąpienie dużego ogniska gorączki Zachodniego Nilu, liczącego ponad 260 zachorowań i 35 przypadków śmiertelnych.

Więcej ...
 
Bezpieczne miejsce pracy (24.08.2011)

WodaW marcu 2011 roku ruszyła kolejna społeczna kampania informacyjna, której celem jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz liczby osób poszkodowanych w tych wypadkach. Kampania wpisuje się w przyjętą strategię Unii Europejskiej, zakładającą zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Organizatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Kampania została objęta honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

 
Informacja nt. zapobiegania zakażeniom HCV (29.07.2011)

Informacja na temat zapobiegania zakażeniom HCV dla właścicieli i pracowników gabinetów odnowy biologicznej, salonów tatuażu, fryzjerskich i kosmetycznych:

AInformacja

 
Raport EFSA dot. epidemii E.coli (18.07.2011)

Poniżej zamieszczamy aktualny raport EFSA dotyczący epidemii E.coli O104:H4 w Niemczech:

ARaport EFSA

 
Wakacje na Jurze (17.06.2011)

22 czerwca 2011 r. uczniowie kończą rok szkolny i rozpoczynają wakacje. Wybierając miejsce spędzenia wakacji warto odwiedzić stronę:

www.wypoczynek.men.gov.pl

W zakładce 'System rejestracji zgłoszeń wypoczynku' sprawdzimy czy wybrane przez nas miejsce zarejestrowane jest w bazie wypoczynku.

 
22 marca Światowym Dniem Wody (22.03.2011)

Charakterystyka i jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie powiatu zawierciańskiego

Na terenie powiatu zawierciańskiego podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia są wody podziemne.

Na terenie powiatu znajdują się 54 ujęcia głębinowe oraz 54 wodociągi (3 z nich zaopatrywane są przez ujęcia znajdujące się poza terenem powiatu zawierciańskiego).

Więcej ... Do druku: A
 
Informacja (31.01.2011)
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu z dnia 13 stycznia 2011r. uprzejmie informujemy, że koszt badania w kierunku Salmonelli i Shigelli wynoski 99 zł (za 3 próbki).
 
Powiedz grypie STOP (17.01.2011)

APlakat

 
Dzień Otwarty Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Zawierciu (20.10.2010)

12 października 2010 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbył się Dzień Otwarty Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który zainaugurował obchodzone w całej Polsce DNI ZDROWIA PUBLICZNEGO.

Celem obchodów było zapoznanie lokalnej społeczności ze specyfikacją pracy i zakresem działania Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz zaakcentowanie roli, jaką Państwowa Inspekcja Sanitarna pełni w powiecie zawierciańskim.

Więcej ...
 
Apel w sprawie nadzoru nad piaskownicami (20.05.2010)

ATreść apelu

 
Europejski Tydzień Szczepień (24.04.2010)

Logo_Nie_Palę

Od 24 kwietnia do 1 maja trwa Europejski Tydzień Szczepień. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień w całej Europie jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom, a także zwiększenia świadomości zdrowotnej społeczeństwa.

Hasło przewodnie V Europejskiego Tygodnia Szczepień obchodzonego w Polsce to:

Szczepiąc siebie - chronisz bliskich

W związku z tym PSSE w Zawierciu rozprowadza ulotki informacyjne na temat szczepień w przychodniach na terenie powiatu zawierciańskiego - do dnia dzisiejszego rozpropagowano ulotki w 10 przychodniach na terenie działalności Stacji.

Osobom zainteresowanym udzielane są szczegółowe informacje dotyczące szczepień.

 
Lekki Tornister (16.09.2009)

AList otwarty do rodziców

APlakat

 
Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych

Autorzy: Barbara Bułhak-Jachymczyk, Elżbieta Chabros, Jadwiga Charzewska

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Książka jest dziełem obejmującym najbardziej aktualne normy żywienia dla ludności Polski. Jest wynikiem badań i analiz zespołu pracowników Instytutu Żywności i Żywienia, popartych najnowszymi doświadczeniami i osiągnięciami uczonych z całego świata.

Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza jest w całości poświęcona podstawowym składnikom pokarmowym oraz witaminom, składnikom mineralnym oraz wodzie i elektrolitom. W części drugiej autorzy odnoszą się do następujących zagadnień: zastosowanie norm w ocenie spożycia na poziomie indywidualnym i grupowym, normy żywienia w planowaniu spożycia żywności, normy na energię, rola żywienia i aktywności fizycznej w zapobieganiu nadwadze oraz chorobom przewlekłym, suplementy diety, żywność genetycznie zmodyfikowana.

 
Materiały szkoleniowe dla dyrektorów szkół i intendentów

Uprzejmie informujemy, że szkolenie z zakresu wymagań higieniczno-sanitarnych, systemu HACCP oraz zasad prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży odbędzie się 26 marca 2009 r. o godzinie 9:00 w sali 203 Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu, ul. Piastowska 1. Materiały szkoleniowe:

APodstawy Racjonalnego Żywienia

AŻywienie Zbiorowe

ASystem HACCP

AGHP / GMP

WPrzykład: Przypadek praktyczny

WPrzykład: Identyfikacja zagrożeń

WPrzykład: Określenie krytycznych punktów kontroli

WPrzykład: Tabela HACCP

 
Warto zobaczyć

Państwowa Inspekcja Sanitarna włączając się w działania Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy informuje o trwającej kampanii na rzecz zdrowia i bezpiecznego miejsca pracy.

Interesujące informacje dla pracodawców jak również pracowników wraz z materiałami szkoleniowymi można znaleźć na stronach Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Polecane linki:

pl.osha.europa.eu

osha.europa.eu - filmy

 

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.