Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
Badania
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu z dnia 13 stycznia 2011r. uprzejmie informujemy, że koszt badania próbek kału w kierunku pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella wynosi 99 zł (za 3 próbki). Nie ma możliwości zapłaty kartą płatniczą.

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń w Zawierciu informuje uprzejmie, że wykonuje badania mikrobiologiczne w kierunku:
- wykrywania i identyfikacji pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella*;
- ocena skuteczności procesu sterylizacji w urządzeniach sterylizacyjnych parą wodną w nadciśnieniu;
- ocena skuteczności procesu sterylizacji w urządzeniach sterylizacyjnych suchym gorącym powietrzem;
 
* akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań próbek kału.
 
Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Sekcja Badań Higieny Środowiska w Zawierciu informuje uprzejmie, że wykonuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody w następującym zakresie:
- barwa*;
- mętność*;
- przewodność elektryczna właściwa*;
- pH (odczyn)*;
- azot amonowy, amoniak*;
- azot azotynowy, azotyny*;
- azot azotanowy, azotany*;
- suma wapnia i magnezu (twardość ogólna)*;
- mangan*;
- żelazo*;
- chlorki*;
- chlor wolny / chlor ogólny / chlor związany (z obliczeń) w wodzie*;
- potencjał redoks w wodzie na pływalni*;
- liczba bakterii grupy coli*;
- liczba bakt. grupy coli termotolerancyjnych i domniemanych Escherichia coli*;
- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków)*;
- ogólna liczba kolonii w 37 st.C metodą posiewu na agarze odżywczym*;
- liczba gronkowców koagulazo - dodatnich*;
- ogólna liczba kolonii w 22 st.C metodą posiewu na agarze odżywczym;
- zapach i smak metodą organoleptyczną;
- liczba Legionella spp.;
- liczba Pseudomonas aeruginosa*;
 
* akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań próbek wody oraz próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.