Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
Oświata Zdrowotna
Sprawozdania z realizacji programów

AAnkieta dla nauczyciela IV edycja ''Bieg po zdrowie''

AKwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora VII edycja ARS

ASprawozdanie z realizacji kampanii ''Znamię Znam je?''

ASprawozdanie z realizacji programu ''Podstępne WZW''

AWzór sprawozdania klub zdrowego przedszkolaka

ACPWN Kwestionariusz dla przedszkolnego realizatora programu

AEko Przedszkole

AKwestionariusz dla przedszkolnego realizatora programu Edukacji Antytytoniowej

ASprawozdanie z realizacji projektu ''Smak życia czyli debata o dopalaczach''

 

''Informacja''
(22.02.2019)

Informujemy że od dnia 22.02.2019 najnowsze wpisy z sekcji ''Oświata Zdrowotna'' znajdą Państw w Aktualnościach na stronie głównej oraz w mediach społecznościowych.

 

''BEZPIECZNE FERIE 2019''
(22.02.2019)

Kliknij na obrazku aby powiększyć

Podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży PSSE w Zawierciu prowadziła działania edukacyjne w ramach realizacji wojewódzkiej Akcji ''Bezpieczne ferie 2019''. Celem akcji było stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego poprzez prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych. Podczas spotkań, akcji profilaktycznych skierowanych do uczestników i opiekunów wypoczynku w miejscu zamieszkania prowadzone były prelekcje, pogadanki, rozmowy indywidualne, udzielano porad w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, w tym grypy, zakażeń meningokokami, pneumokokami, wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A), zasad i przestrzegania codziennych nawyków higienicznych, przestrzegania higieny osobistej i ubioru, racjonalnego stosowania antybiotyków, profilaktyki uzależnień od tytoniu, środków psychoaktywnych, kształtowania zachowań zdrowotnych związanych z bezpieczeństwem korzystania z promieni słonecznych oraz promieniowania UV w solariach, promowano wykonywanie szczepień ochronnych, propagowano styl życia oparty na zbilansowanej diecie i aktywności fizycznej. Wyeksponowano i przekazano materiały informacyjno - edukacyjne (ulotki, plakaty, zakładki). Akcje profilaktyczne odbyły się w hotelu ''Orle gniazdo'' w Hucisku oraz w obiektach wypoczynku w miejscu zamieszkania:

Więcej ...
 

Działania edukacyjne w ramach profilaktyki wad postawy ph. ''Lekki tornister''
(14.01.2019)

Kliknij na obrazku aby powiększyć

Problem przeciążonych tornistrów najmłodszych uczniów i związane z tym ryzyko wad postawy to kwestia niezwykle istotna zwłaszcza w wieku od 6 do 10 lat, gdy dziecko jest najbardziej narażone na wykształcenie się u niego wad postawy. W tym czasie dziecko intensywnie rośnie co w zestawieniu z kilkugodzinnym siedzeniem w ławce szkolnej i ograniczoną swobodą ruchu może niekorzystnie rzutować na nawyki dotyczące postawy ciała. Ekwipunek dzieci klas I-III przekracza najczęściej 10% masy ciała /u 65% uczniów klas pierwszych stwierdzono 10% przekroczenia masy ciała a u 21% uczniów przekroczenie masy ciała wynosi 15% Adresatami działań edukacyjnych są uczniowie szkół podstawowych a szczególnie dzieci w klasach od I do III.

Więcej ...
 

''XXVI edycja OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK''
(18.12.2018)


Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble: szkolny, czyli podstawowy, rejonowy, okręgowy (inaczej wojewódzki), centralny, czyli finał.

Więcej ...
 

Konkursu wiedzy ''HIV/AIDS - wiem, nie boję się, toleruję''
(10.12.2018)

W dniu 10.12.2018 r. w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołątaja w Zawierciu odbył się Konkursu wiedzy ''HIV/AIDS - wiem, nie boję się, toleruję'' zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zawierciu we współpracy z Zespołem Szkół im. H. Kołłątaja. Celem Konkursu było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. W Konkursie wzięło udział 37 uczniów Technikum realizujących Projekt ''HIV/AIDS - wiem, nie boję się, toleruję''.

Prace uczniów oceniała komisja konkursowa, w skład której wchodzili pracownicy PSSE w Zawierciu i nauczyciele Zespołu Szkół. Wyłoniono troje laureatów, ogłoszono wyniki. Zwycięzcom złożyła gratulacje i wręczyła nagrody rzeczowe (pendrive, kalendarz, książka, notes, podkładka, zakładka) p. Ewelina Sergiel - Błaszczyk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu.Więcej ...
 

Konkursu wiedzy na temat HIV/AIDS
(07.12.2018)

W dniu 07.12.2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pilicy odbył się konkurs wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS. Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy w zakresie HIV i AIDS, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, kształtowanie świadomości wpływu własnego postępowania na stan swojego zdrowia. Konkurs składał się z etapu klasowego, szkolnego. Do etapu szkolnego zakwalifikowało się 11 uczniów. Uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru oraz przedstawiali zainscenizowane przez siebie scenki na wylosowany temat dotyczący profilaktyki HIV/AIDS. Poziom wiedzy świadczył o rzetelnym przygotowaniu uczniów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali materiały edukacyjne: broszury i zakładki.


Więcej ...
 

Akcja prozdrowotna w Pilicy
(07.12.2018)

W dniu 07.12.2018 r. w Poradni Ogólnej Zakładu Opieki Zdrowotnej W. Gardas i Z. Graca w Pilicy odbyła się akcje profilaktyczne w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zdrowego odżywiania, aktywnego stylu życia, higieny osobistej, profilaktyki chorób zakaźnych. Podczas akcji podnoszono wiedzę i świadomość pacjentów, rodziców małych pacjentów oraz pracowników medycznych poradni na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup ludzi. Promowano styl życia wolny od używek. Prowadzono pogadanki, rozmowy kierowane, kolportaż ulotek, zakładek, wyeksponowano materiały oświatowe, zorganizowano punkt informacyjno - edukacyjny. Edukacją objęto 55 osób.Więcej ...
 

Zaszczep w sobie chęć szczepienia
(06.12.2018)

Krajowy Dzień Szczepień Ochronnych przypada corocznie na pierwszy piątek grudnia.

7 grudnia - Ogólnopolski

Dzień Szczepień!

Więcej ...
 

Przygody Dzielnego Niedźwiadka Szczepana
(03.12.2018)

W dniu 03.12.2018 r. w Przedszkolu Nr 6 w Zawierciu odbyła się akcja prozdrowotna, podczas której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu Ewelina Sergiel - Błaszczyk czytała przedszkolakom bajkę pod tytułem ''Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana''. Treść bajki ma ułatwić dzieciom zrozumienie znaczenia szczepień ochronnych dla ich zdrowia i złagodzić ewentualne obawy związane z wykonywaniem szczepienia. Dzieci z uwagą śledziły przygody pluszowego misia, otrzymały znaczek z dzielnym niedźwiadkiem Szczepanem, chętnie odpowiadały na pytania dotyczące zdrowia, śpiewały piosenkę o misiu. Akcja pt. ''Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana'' jest realizowana w ramach II edycji projektu wojewódzkiego ''Klub Zdrowego Przedszkolaka''. Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.

Więcej ...
 
Wszystkie wiadomości ...

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.