Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
Realizacja projektu UE

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu zakończyła realizację rzeczową Projektu ''Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu przy ulicy 11 Listopada 15'' współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

W dniu 5.10.2018 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

W ramach robót wykonano termomodernizacje budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej pomieszczeń = 593,00 m2, w zakresie:

1.Wymiany stolarki drzwiowej ( drzwi zewnętrzne = 4 sztuki, pow. =10,68 m2),

2.Ocieplenia ścian zewnętrznych o powierzchni = 482,6 m2,

3.Ocieplenia stropodachu o powierzchni = 552,3 m2,

4.Przełożenia instalacji odgromowych (w tym odtworzenie);

5.Modernizacji instalacji c.o., w tym: montaż kotłowni gazowej z kotłem gazowym kondensacyjnym, montaż instalacji c.o. rozprowadzającej, montaż grzejników (37 sztuk) wraz zaworami termostatycznymi (37 sztuk),

6. Montaż układu ogniw fotowoltaicznych (PV) o mocy 20,19 kW i powierzchni ok.109 m2, 72 sztuki każda 250 wp,

7.Modernizacja oświetlenia wewnętrznego-zastosowanie oświetlenia typu LED (zgodnie z audytem):

- oprawa LED o mocy 18W (wymiana tylko źródeł światła - bez opraw) = 77 sztuk,

- oprawa typu panel LED - 38W 4000K = 22 szt,

- żarówka LED 9,5 W, E 27 - 14 szt,

- tuba LED 9W, T8, G13 400K 60 cm- 2 szt,

- żarówka LED 5W, GU10 - 8 szt,

- oprawa żarówkowa typu plafoniera - 2 szt.

W trakcie prowadzonych prac zaistniała potrzeba przeprowadzenia robót dodatkowych w zakresie: Odtworzenia instalacji odgromowej, podniesienia efektywności produkcji i rozprowadzenia ciepła w budynku, likwidacji wad technicznych budynku wpływających na zwiększoną przenikalność cieplną przegród zewnętrznych.

Realizacja zamierzenia projektowego przyczyniła się do zwiększenia efektywności energetycznej sektora publicznego (w tym zmniejszenia emisyjności) oraz obniżenia energochłonności.

W wyniku przeprowadzonych prac osiągnięto następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1szt.

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 593,0 m2,

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,02 MW,

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 1 szt.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 78,50 Mg CO2/rok,

Zmniejszenie zużycia energii końcowej 185,49 GJ/rok,

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 108,07 MWh/rok,

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 267 669 kWh/rok.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 761 817,59 PLN

Środki z budżetu państwa: 114 272,65 PLN

Dofinansowanie ze środków UE : 647 544,94 PLN

 

BUDYNEK PSSE W ZAWIERCIU PO TERMOMODERNIZACJ - ZDJĘCIA STACJI


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

TERMOMODERNIZACJA

Informacja (06.09.2018)

APDF - Informacja o podpisaniu umowy

Informacja (05.09.2018)

APDF - Informacja o podpisaniu umowy

Zawiadomienie (23.08.2018)

APDF - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie (10.08.2018)

APDF - Zapytanie ofertowe

APDF - Zał. 1 - oferta

APDF - Zał.3 - umowa

ADOC - Załączniki w formie edytowalnej.

Informacja 03.08.2018

APDF - Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie (26.07.2018)

APDF - Zapytanie ofertowe

APDF - Zał. 1 - oferta

APDF - Zał.2 - oświadczenie

APDF - Zał.3 - umowa

ADOC - Załączniki w formie edytowalnej.

Informacja 25.05.2018

APDF - Informaca o wyborze oferty

APDF - Ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o złożonych w toku postępowania ofertach 11.05.2018

APDF - Informacja o złożonych w toku postępowania ofertach

ADOC - Oświadczenia w formie edytowalnej.

Pytania i odpowiedzi

APDF - Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 08.05.2018 r.

APDF - Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 07.05.2018 r.

APDF - Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 07.05.2018 r.

Ogłoszenie (26.04.2018)

APDF - Ogłoszenie

APDF - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

APDF - Załączniki nr 1,2,3 do SIWZ - Oferta

APDF - Załączniku nr 4 do SIWZ

APDF - Karta gwarancji do Załącznika nr 4

APDF - Ocena ornitologiczna

APDF - Decyzja RDOŚ

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa:

ZIP - Branża architektoniczna

ZIP - Branża cenntralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową

ZIP - Branża elektryczna oraz instalacja fotowoltaiczna

Temomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu (17.04.2018)

AOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Ogłoszenie (16.04.2018)

AOgłoszenie o wyniku przetargu

AInformacja o wyborze oferty

AInformacja o wyniku postepowania

Informacja (26.03.2018)

AInformacja z otwarcia ofert wraz z załącznikiem o przynależności do grupy kapitałowej

Uwaga. Załącznik należy dostarczyć w ciągu 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej.

Pytania i odpowiedzi

APytania i odpowiedzi, które wpłynęły 21.03.2018 r.

APytania i odpowiedzi, które wpłynęły 13.03.2018 r.

Ogłoszenie (07.03.2018)

APDF - Ogłoszenie

APDF - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

APDF - Załączniku nr 1 do SIWZ - Oferta

APDF - Załączniku nr 2 do SIWZ

APDF - Załączniku nr 3 do SIWZ

APDF - Załączniku nr 4 do SIWZ

APDF - Karta gwarancji do Załącznika nr 4

APDF - Ocena ornitologiczna

APDF - Decyzja RDOŚ

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa:

ZIP - Branża architektoniczna

ZIP - Branża cenntralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową

ZIP - Branża elektryczna oraz instalacja fotowoltaiczna

 

REALIZACJA PRAC TERMOMODERNIZACJ - ZDJĘCIA STACJI


Więcej ...
 

ZDJĘCIA STACJI

PRZED TERMOMODERNIZACJĄ

Więcej ...
 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAWIERCIU W RAMACH POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU pn.''TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ w ZAWIERCIU PRZY ul. 11 LISTOPADA 15'' na 2018 rok
(31.01.2018)

APDF - Plan postęopwań.pdf

Więcej ...
 

INFORMACJA
(31.10.2017)

APDF - Informacja o podpisaniu umowy - wykonanie materiałów promocyjnych

Więcej ...
 

INFORMACJA
(16.10.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - wykonanie materiałów promocyjnych

Więcej ...
 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
(05.10.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

Więcej ...
 

INFORMACJA
(03.10.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - wykonanie materiałów promocyjnych

Więcej ...
 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
(22.09.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

Więcej ...
 

INFORMACJA
(22.09.2017)

APDF - Informacja o podpisaniu umowy - opracowanie dokumentacji projektowej

APDF - Informacja o podpisaniu umowy - świadczenie usług inspektora nadzoru

Więcej ...
 

INFORMACJA
(08.08.2017)

APDF - Przedłużenie terminu związania ofertą

Więcej ...
 

INFORMACJA
(07.08.2017)

APDF - Przedłużenie terminu związania ofertą

Więcej ...
 

INFORMACJA
(21.07.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowej

Więcej ...
 

INFORMACJA
(11.07.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - świadczenie usługi inspektora nadzoru

Więcej ...
 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
(10.07.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

APDF - Załącznik do ogłoszenia (audyt energetyczny, ocena ornitologiczna,                 mapy).

Więcej ...
 

INFORMACJA
(07.07.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowej

Więcej ...
 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG INSPEKTORA NADZORU
(29.06.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

Więcej ...
 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
(29.06.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

APDF - Załącznik do ogłoszenia (audyt energetyczny, ocena ornitologiczna,                 mapy).

Więcej ...
 
Wszystkie wiadomości ...

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.